SLU-nyhet

Högtid för trädälskare

Publicerad: 23 september 2022
Korkalm

Under en klarblå himmel invigdes det uppgraderade Campusarboretet i Umeå. Cecilia Berg från Akademiska hus invigningstalade och planterade en gotländsk gardarönn, Sorbus atrata, tillsammans med representanterna från Arboretum Norr och Håkan Schüberg.

Det var en högtidsdag för alla som är intresserade av träd och en höjdpunkt för Johnny Schimmel, föreståndare vid Arboretum Norr och Lars Dahlberg som arbetat hårt för att arboretet åter ska få sin funktion som miljö för undervisning och rekreation.

Arboretet började anläggas 1978 när Skogshögskolan uppgick i SLU och flyttade till Umeå. På 90-talet var den trädintresserade Håkan Schüberg student vid SLU och lämnade många spår efter sig i form av både nya träd i arboretet och den Dendrologiska sektionen vid Skogshögskolans studentkår som fortfarande är aktiv. Men trädsamlingen på campus har stått utan skötsel sedan 80-talet och höll på att växa igen med självföryngrade inhemska träd. Eftersom många av de planterade träden riskerade att dö gick Arboretum Norr åter in och med stöd från Akademiska hus, SLU och Umeå universitet har trädsamlingen tagits om hand och en ny skötselplan finns på plats.

 

Invigning av Campusarboreret med Cecilia Berg, Lars  Dahlberg och Håkan Schüberg.
På bilden håller Cecilia Berg, fastighetschef på Akademiska hus sitt invigningstal. Sedan planterades en gotländsk gardarönn, Sorbus atrata av Lars Dahlberg, biträdande föreståndare vid Stiftelsen Arboretum Norr och Håkan Schüberg. Med var också Johnny Schimmel, föreståndare, som inte är med på bilden.
Prinslärk i blom.
Prinslärk. Foto: Per Asplund.
Silverlönn
Silverlönn. Foto: Per Asplund

Idag innehåller den 400 olika arter av träd och buskar från många delar av världen. Flera av de ursprungliga träden finns kvar och har blivit stora, till exempel serbgranar, Picea omorika, balsamgranar, Abies balsamea och kanadalärk, Larix laricina.

Studenterna som bildade Dendrologiska sektionen har också lämnat spår som syns än idag. Det i form av träd som inte helt självklart skulle överleva på dessa breddgrader. Både inhemska träd som vresalm, Ulmus laevis och spännande arter från andra delar av världen, som prinslärk Larix gmelinii, jättethuja, Thuja plicata och turkhassel, Corylus colurna.

Tack vare ny skyltning har umebor och gäster på Campus nu tillgång till en spännande miljö att promenera i och lära sig om träd från när och fjärran.


Kontaktinformation