SLU-nyhet

Dags för en kvantitativ analys

Publicerad: 13 september 2022

I ett Best Practice-projekt har Jan-Eric Englund och Adam Flöhr utarbetat ett material som skall hjälpa studenter i samband med deras självständiga arbeten. Fokus ligger på att beskriva hur studenter med kvantitativa material skall få arbetet att vila på en vetenskaplig grund genom att noggrant beskriva hela processen Problemformulering – Försöksplanering – Insamling av data – Analys av data – Vetenskapligt förankrade slutsatser. Idén är att även studenter utan förkunskaper i statistik skall kunna förstå och ha nytta av materialet.