SLU-nyhet

”Man kan aldrig få för mycket av skogen”

Publicerad: 22 juni 2022
Bild på barrskog

För många är skogen en plats för vila och återhämtning. Ann Dolling, tidigare lektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, menar att det är omöjligt att få för mycket av skogen när det kommer till återhämtning.

När coronapandemin slog till tvingades folk att avstå från att träffa nära och kära, dra ner på sina sociala aktiviteter och spendera stor del av tiden i hemmet. För många blev lösningen att ge sig ut i skogen för att kunna mötas på ett smittsäkert sätt men också för att få komma ifrån hemmets fyra väggar.

Statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att fler människor sökte sig till naturen under pandemin. Under 2021 hade varannan person varit ute i skog och mark varje vecka.

– Under pandemin har många haft tid och en vilja att ta sig till skogen. Nu gäller det att hålla i det där, för det ligger hos dig själv att ta dig ut. Grundproblemet är egentligen att människor har för mycket att göra. Man planerar in för många aktiviteter som ska hinnas med men ingen tid viks åt skogen. Det behövs att man lägger tid på återhämtning och reflektion, säger Ann Dolling.

Fyller många syften

Skogen kan användas i flera olika syften. Du kan använda den för rekreation (till exempel löpning, fiske, cykla mountainbike) men även för rehabilitering. I en studie som SLU och Umeå universitet genomförde för några år sedan, följde man 100 personer som var sjukskrivna för utmattningssyndrom. De fick fylla i en enkät om hur de upplevde att de mådde och sen ge sig ut i skogen två gånger i veckan med uppmaningen att bara befinna sig i skogen.

– Många tyckte att det var lite jobbigt sådär i inledningen men efter några veckor började de uppskatta det, de hittade en favoritplats och började reflektera över sin situation. Vi såg även i resultaten från enkäten att deltagarna upplevde att de mådde bättre, säger Ann Dolling.

Skogsbad kräver medvetande

En term som blivit populär de senaste åren är ”skogsbad”. Termen kommer ursprungligen från Japan och fick spridning under 1980-talet när den japanska skogsstyrelsen började intressera sig för hur man kunde minska stressen bland befolkningen. Ann Dolling tycker att tanken är i grunden positiv men missar en viktig del.

– Vid ett skogsbad är tanken att du ska gå medvetet i skogen och ta in den med alla dina sinnen. Oftast har man med sig en guide också som lotsar en fram. I min mening blir det för mycket fokus på görandet. Jag vill istället slå ett slag för att man inte ska göra någonting i skogen. Du ska bara vara där, säger Ann Dolling.

Kommuner förbättrar sina rekreationsskogar

En undersökning som Skogssällskapet gjorde under 2021, visade att ett 80-tal kommuner har planerat in eller utfört anpassningar i sina rekreationsskogar för att göra det lättare för kommunens invånare att vara ute i skogen. Anpassningarna kan till exempel vara att man röjer fram stigar, sätter upp skyltar med information om platsen du befinner dig på eller ökar tillgängligheten så att fler har möjlighet att ta sig dit.

– Det är såklart positivt att kommunerna bjuder in till att fler kan spendera mer tid i skogen, säger Ann Dolling.

Vad är då Ann Dollings bästa tips inför sommaren?

– Det som är så bra med skogen är att du kan aldrig få för mycket av den. Jag kommer inte på några nackdelar, speciellt inte här i Sverige där vi har allemansrätten som ger dig rätt att vistas i stort sett överallt. Skogen har bara positiva effekter och den kräver ingenting av dig. Åk bara dit och var dig själv, uppmanar Ann Dolling.


Kontaktinformation

Ann Dolling, Extern resurs
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
ann.dolling@slu.se, +46706997452