SLU-nyhet

Stockholm+50 – hur har vi förvaltat de femtio år som gått?

Publicerad: 25 maj 2022
Logotyp för podden Feeding your mind från SLU Future Food.

I veckan arrangerar FN högnivåmötet ”Stockholm+50”, som uppmärksammar FN:s första miljökonferens 1972. Ambitionen är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen. Om detta handlar ett nytt avsnitt av podden Feeding your mind från SLU, där bland annat rektor medverkar.

I det nya avsnittet av podden ”Feeding Your Mind” medverkar Johanna Lissinger Peitz (ambassadör för konferensen), Anders Wästfelt (professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet), Maria Knutson Wedel (SLU:s rektor) och Amanda Björksell (agronomstudent och ungdomsrepresentant).

Vad skulle Olof Palme ha tänkt om världen 2022 om han kunnat göra en tidsresa från sitt välkomsttal på Stockholmskonferensen 1972?

– Jag tror att han skulle titta på sitt tal och säga att alltför mycket av det fortfarande är högrelevant. Det är ju förstås djupt oroande, för det råder ju ingen brist på åtagandestrukturer. Vetenskapen är väldigt tydlig. Vi har IPCC-rapporterna och vi har Parisavtalet. Riktningen är utstakad, men det går för långsamt! Det är det vi vill sätta fokus på, säger Johanna Lissinger Peitz, ambassadör för konferensen Stockholm+50.

Konferensen är alltså tänkt som en accelerator för det fortsatta globala miljöarbetet, där jordbruk och livsmedelsproduktion intar en central plats. Omkring trettio procent av växthusgaserna till atmosfären beräknas komma från jordbruket och livsmedelsproduktionen.

– Jordbrukets utveckling de senaste femtio åren har varit både en success story och ett accelererande problem, säger Anders Wästfelt, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet.

– Till det lyckade hör att allt fler människor har mat för dagen. Men priset har varit strukturrationalisering, omorganisering och industrialisering av västvärldens jordbruk som gett stora utsläpp. Det ligger en paradox i detta. På sent 1800-tal hade vi ett i många avseenden klimatneutralt eller till och med klimatpositivt lantbruk, och med mycket omfattande och mycket storskalig omställning av jordbruket skulle vi nog snabbt kunna komma dit igen. Men den omställningen är fortfarande bara i experimentfas, säger Anders Wästfelt.

SLU:s rektor Maria Knutson Wedel ser den stora komplexiteten i frågor i trögrörliga system som delförklaringar till att så många miljö- klimat- och biodiversitetsproblem nu är så akuta. Vad skulle hon vilja förmedla till världens engagerade ledare, nu på väg till Stockholm+50?

–  Samverka! Släpp det egna perspektivet, lyssna på andra och försök hitta kloka lösningar ihop. Hamna i dialog och inte i debatt! Använd de fakta som finns. Prata med dem som du kanske är längst bort ifrån. Och kom ihåg att ha framtida generationer i fokus. Vi förstör ju våra barns framtid!

Ungas perspektiv är helt centralt för Stockholm+50.  Agronomstudenten Amanda Björksell är ungdomsrepresentant vid världens stora miljö- och klimatkonferenser och förhandlingar, och hon hoppas på konkreta resultat kring Stockholm +50, trots att det inte är ett forum för förhandlingar. Kring konferensen väntas manifestationer, aktioner och demonstrationer.

– Jag tror att det är jätteviktigt! Politiker och beslutsfattare agerar bara om det finns en opinion, så folk måste pusha på. När vi demonstrerar och manifesterar visar vi att det finns ett tryck. Att vi som medborgare tycker att det här är viktigt!

Lyssna på nya avsnittet av Feeding your mind från SLU Future Food.

Textversion av avsnittet (pdf)

Fakta:

Feeding Your Mind är en podcast från forskningsplattformen SLU Future Food vid SLU. Intervjuar gör Ylva Carlqvist Warnborg. Musiken i podden är Feeding Your Mind av Johan von Feilitzen.


Kontaktinformation