SLU-nyhet

Disputation vid Institutionen för ekonomi

Publicerad: 17 maj 2022

Hanna Astner, doktor vid Institutionen för ekonomi har fredagen den 13 maj lagt fram sin avhandling "Exploring entrepreneurial processes in new markets: Towards sustainable food systems"

Opponent var James Cunningham, doktor vid Robert Gordon University, Aberdeen.

Vi gratulerar Hanna till den lyckade disputationen!

 

Sammanfattning

Syftet med denna avhandling är att utforska hur entreprenöriella processer fungerar i skapandet och utvecklingen av nya marknader.
    Nya marknader är affärsmiljöer i ett tidigt skede och erbjuder en möjlighet att förändra mönster kring konsumtion och produktion. Detta gör nya marknader intressanta i samhällets strävan efter förändring till mer hållbara livsmedelssystem. Därför behöver vi lära oss mer om de processer genom vilka nya marknader skapas och utvecklas. 
     Den här avhandlingen studerar framväxten av den svenska matkassemarknaden, vilken initierades för att skapa hållbara värden. Det empiriska materialet har samlats in genom en kvalitativ longitudinell studie, mellan åren 2010 och 2018; huvudsakligen genom intervjuer med grundare och ledare för tio företag. 
     Avhandlingen bidrar till en förståelse för microprocesser som sker, inom och mellan grundare, företag och marknaden, när nya marknader skapas och utvecklas. Dessa processer förklaras som inbäddning, identitetsarbete och varumärkesbyggande och de fångar alla samspelet med kontexten. I avhandlingen argumenteras att för att bättre förstå varför och hur entreprenörskap uppstår, så behöver vi studera andra värden än enbart ekonomiska, samt fokusera på nadra entreprenöriella resultat än företagets framgång. Därmed efterlyses mer kontextualiserade perspektiv på entreprenörskap för att förstå hållbar förändring på nya marknader. 

Nyckelord: Entreprenörskap, Företagare, Hållbar utveckling, Hållbara värden, Identitet, Inbäddning, Kontext, Matkassar, varumärken, Sverige


Kontaktinformation

Hanna Astner, doktor vid institutionen för ekonomi SLU

Hanna@Astner@slu.se