SLU-nyhet

Motsatserna minskad budget och ökade krav

Publicerad: 09 december 2022
Man ligger över båtkant och tar vattenprover. Foto.

Tidningen Extrakt har publicerat en artikel som uppmärksammar den minskade budget som miljöövervakningen har, samtidigt som de internationella kraven ökar. Jens Fölster, forskare på institutionen för vatten och miljö, SLU är intervjuad i artikeln.

Eftersom Jens arbetar med de nationella miljöövervakningsprogrammen för sötvatten tog Formas tidning Extrakt kontakt med honom för att få hans perspektiv på budgetminskningen. Mindre pengar riskerar att leda till en minskad miljöövervakning. Till tidningen säger Jens bland annat:

− Miljöövervakningen är ovärderlig för att vi ska förstå hur jordbruket, skogsbruket och det förändrade klimatet påverkar våra sjöar och vattendrag.

Artikeln har titeln ”Rejäl budgetminskning för miljöövervakningen nästa år” och finns tillgänglig på svenska på Extrakts hemsida.