SLU-nyhet

Scenario för verksamhetslokaler vid SLU Alnarp

Publicerad: 21 oktober 2022

Fyra olika förslag på scenarier har tagits fram inför ett beslut gällande vilka verksamhetsbyggnader SLU fortsättningsvis ska hyra på campus Alnarp och vilka verksamheter som ska finnas i respektive byggnad. Beslutet är en förutsättning för att en arkitekt ska kunna börja rita på förslag till ny och/eller ombyggnation. Här presenteras det scenario som processledningen för campusutveckling Alnarp valt att gå vidare med.

I valt scenario har SLU kvar verksamhet i Alnarps slott och behåller därmed en viktig profilbyggnad samt möjliggör ökad tillgänglighet till slottet. Verksamheternas placering på campus Alnarp ger i förslaget också tre tydliga ”noder”, som bidrar till rörlighet och liv i området.

Underlag för det scenario som processledningen valt att gå vidare med (scenario 3) är bland annat det arbete som gjordes i workshopserierna under våren 2022 gällande kontors-, lär- och labbmiljöer. ​

Nuläge: 

Lokalisering campus Alnarp

SLU lämnar i valt scenario (scenario 3) följande byggnader: Arkivet, Norra dubbelvillan, Silvicum och Västra dubbelvillan. ​

Detta innebär att:​

  • Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning samlar sin institution genom att flytta från Alnarps slott till Alnarpsgården och Tornhuset.​
  • Enheten för samverkan och utbildning blir kvar i Alnarps slott.​
  • LTV-kansli, verksamhetsservice, utbildningscentrum samt IT lämnar Norra dubbelvillan och Tornhuset och flyttar till Alnarps slott.​
  • Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, institutionen för människa och samhälle samt arkivet flyttar från byggnaderna ovan till en ny verksamhetsbyggnad. Se den preliminära tidsplanen för byggprojektet här

Följande verksamheter påverkas inte av omflyttningarna:​

  • Biblioteket, studentbostäder samt service, säkerhet och miljö är kvar i Alnarpsgården​
  • Odlingsenheten samlas troligen i RISE:s före detta lokaler​
  • POM (tillhör institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning) är kvar i hus 44​

Valt förslag (scenario 3):

Plan lokalisering Alnarp

 


Kontaktinformation

Johan Lindersson
Projektchef vid Fastighetsavdelningen
johan.lindersson@slu.se, 018-671032, 0722-468777