SLU-nyhet

Drygt 100 miljoner kronor till forskning vid SLU

Publicerad: 08 november 2022

26 olika forskningsprojekt beviljades över 100 miljoner kronor och ytterligare tre rekommenderades när Vetenskapsrådet fördelade medel för utvecklingsforskning och forskning inom natur- och teknikvetenskap.

– SLU höjer sin totala utdelning jämfört med 2021, från 93 miljoner kronor till över 100 miljoner kronor och har behållit sin position som den största fondförvaltaren inom utvecklingsforskning. Jämfört med förra året, då 13 projekt beviljades finansiering, finansieras i år 14 utvecklingsprojekt direkt, med ytterligare tre pågående, i väntan på de slutgiltiga budgetrestriktioner som ska fastställas av den nya regeringen, vilket innebär att upp till 17 projekt kan finansieras , säger forskningssamordnare Caroline Grabbe vid Grants Office.

Dessa forskare har beviljats medel 2023 – 2026:

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Charles Melnyk

Utvecklingsreglering av växtparasitism 3 600 000   

Lenka Kuglerová

Stressfaktorer i nordliga vattendrag: De interaktiva effekterna av skogsbruk och extrema hydrologiska händelser  3 400 000   

Bill Hansson

Dofter, koder och beteenden hos mygg - nya principer i ett gammalt sinne  3 120 000   

Erin McCallum

Ett evolutionärt tillvägagångssätt för att förstå de slutliga effekterna av kemiska föroreningar på vattenlevande djur  4 000 000   

Marcus Klaus

Mikrobubblor – dolda dörrar för växthusgasutsläpp från sjöar och vattendrag?    4 000 000   

Rickard Ignell

Reglerar divergenta doftreceptorer hos mygg nedärvda beteenden?  2 700 000   

Anders Hafrén

RNA reglering för växters virusförsvar och stresstålighet  3 600 000   

Vadim Kessler

Molekylära mekanismer i oxid-nanopartikel-interaktioner med proteiner  3 840 000   

Gustav Nestor

NMR-studier av protein-glykaninteraktioner med uniformt 13C-inmärkta glykaner  4 000 000   

Adrien Sicard

Att skilja en vän från en fiende: Att reda ut den genetiska grunden och värdet av att rata ”fel” pollen för en växtarts överlevnad  3 700 000   

Mattias Thelander

Pollens evolutionära ursprung (ePOLL)  3 700 000   

Fernando Puente-Sánchez

Vad begränsar den globala spridningen av sötvattnens bakterier och arkéer?  4 000 000   

Utvecklingsforskning  

Kibrom Abreha Avel

Biostimulant: ett innovativt tillvägagångssätt för förbättrad torktolerans av den klimattåliga Sorghum (Sorghum bicolor) i Uganda och Zambia 4 796 000

Francisco Aguilar Cabezas

Jämställdhet mellan könen och kakao-beroende hushålls motståndskraft mot klimatförändringar i Västafrika 4 489 000

James Ajal

Nätverk för utveckling av ett robust och hållbart brukande hos småskaliga grönsaksodlare i östra Afrika 794 000

Erik Andreasson

Att identifiera mekanismer för att reglera växtsättet hos jams (Dioscorea rotundata) med sikte på kostnadseffektiv mekanisering på bondens åker 4 498 000

Petter Axelsson

Inhemska träd för restaurering av tropisk skog med hänsyn till klimat, kultur och bevarande av biodiversitet 4 499 000

Charlotte Berkström

Driver turisters fiskkonsumtion ett ohållbart fiske på korallrev: en socio-ekologisk studie i tropiska havslandskap 4 499 000

Aakash Chawade

Minska hotet från blast sjukdomen i vete i Zambia  4 422 000

Andrés Cortés

Urval av avokado-grödor på Tanzania, en av de främsta hetfläckarna för agrobiologisk mångfald 4 691 000

Mukesh Dubey

Mykotoxiner, livsmedelsförsörjning och livsmedelssäkerhet i Rwanda: En ökad förståelse för biologin och epidemiologin hos rötsjukdomar för uthållig produktion av majs 4 500 000

Harry Fischer

Att skapa synergier mellan biologisk mångfald, kolbindning och landsbygdens välfärd genom lokal samhällsstyrning av skog 4 500 000

Cecilia Hammenhag

Utforskning av resistenskällor mot den förödande ärtsjukdomen Ascochyta blight, och utveckling av verktyg för genom-baserad förädling av resistenta sorter 4 491 000

Ramune Kuktaite

Ökad livsmedelsäkerhet och minskad undernäring genom innovativa agro-plattformar, nya växtförädlings- och processmetoder för bönor i Uganda. 4 496 000

Kristina Marquardt

Sekundärskog, handelsvarors gränsland och markanspråkens mikro-politik: kampen för att skapa en skoglig framtid för småbrukare i tropiska gränsland. 4 500 000

Fluturë Novakazi

Användning av den outnyttjade sudanesiska Sorghum Feterita genotypen genom hybridförädling – för ökad livsmedelssäkerhet i Sudan 4 499 000

Patrik Oskarsson

Kolets slut och framtidens markanvändning: Stängda gruvor för rättvisa och hållbar försörjning i Indien  4 500 000

Adam Pain

Att leva med osäkerhet i Sydasiens berg 800 000

Björn Vinnerås

NECESSITY (Nästa generations källsorterande avloppssystem) 4 488 000

 

Här hittar du besluten från vetenskapsrådet:

Natur- och teknikvetenskap

Utvecklingsforskning