SLU-nyhet

Vattenforskare får pris för bästa doktorsavhandling

Publicerad: 08 november 2022
Två personer på en scen. Foto.
Alberto tar emot priset. Foto av: Spanish Society for Chromatography and Related Techniques.

Alberto Celma som disputerade i Spanien 2021 har tilldelats pris för sin doktorsavhandling om förbättring av screening-tekniker som används för att hitta kända och okända substanser i vatten. Alberto är idag anställd som postdoc på institutionen för vatten och miljö, SLU och arbetar med identifiering av miljöföroreningar i dagvatten.

Priset som Alberto fått, delas ut av en nationell organisation i Spanien, Spanish Society of Chromatography and Related Techniques. Alla typer av tillämpningar av kromatografiska tekniker togs i beaktande denna första gång som organisationen delar ut pris för bästa avhandlingen. Detta gör att Alberto känner sig extra hedrad av att få priset. Han kommenterar det så här:

- Jag förväntade mig inte att få priset, så jag blev jätteförvånad när jag vann, berättar Alberto. För mig är det inte så mycket priset i sig som att arbetet med min avhandling blir uppmärksammat och erkänt.

Om avhandlingen

Albertos avhandling gick ut på att hitta nya sätt att processa data för en snabbare och säkrare analyser. Screening med hjälp av masspektrometri är vanligtvis en tidskrävande process som inte alltid ger säkra data. Med det nya verktyget går det snabbare att komma fram till ett resultat och dessutom få ett säkrare resultat. Det som Alberto utvecklat genom sitt avhandlingsarbete använder han och andra forskare idag för få till ett mer effektivt arbete vattenanalyser.

Här på SLU arbetar Alberto med en rad olika projekt där han förfinar både tekniker och arbetsprocesser för att kunna screena för oönskade kemiska ämnen i vatten. Nya typer av samarbeten ger nya typer av data att lära sig mer från. Ett exempel är SAFESTORM-projektet som syftar till att öka kunskapen om föroreningar som slinker igenom dagvattendammar och därför har en negativ inverkan på vattenkvaliteten nedströms.