SLU-nyhet

Utlysning för internationalisering inom djur- och växtförädling

Publicerad: 21 oktober 2022

SLU Nätverk växtförädling & avel lanserar en utlysning för internationalisering för forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom djur- och växtförädling. Utlysningen syftar till att stödja internationella kontakter med forskare inom djur- eller växtförädling vid SLU.

Du hittar mer information om utlysningen på den engelska sidan.


Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Anneli Adler (koordinator)
Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala
Anneli.Adler@slu.se
tel: +46 18 67 25 54