SLU-nyhet

Toppforskare möts i Uppsala

Publicerad: 09 september 2021

Beijerstiftelsen och SLU arrangerar tillsammans Beijerforskardagen den 16 september, på Lövsta center för lantbruksforskning. Under dagen möts 15 toppforskare från Beijerlaboratorierna i Uppsala (gen- och neuroforskning, läkemedelsforskning och husdjursforskning) och Beijerinstitutet i Stockholm (ekonomi och ekologi) för workshops om tvärvetenskapliga samarbeten, AI och kommunikation.

 

- Beijerstiftelsen har under många år bidragit med betydande anslag till forskning. Nu vill vi också medverka till att skapa tvärvetenskapliga mötesplatser för våra forskare där de kan träffa varandra för att diskutera de utmaningar som de alla möter och för att rusta dem med den kompetensutveckling som de själva önskat sig, säger stiftelsedirektör Cecilia Wikström.

- Ambitionen är att i denna dynamiska konstellation tänka nytt i metod och problemformuleringar, upptäcka nya tillämpningar och hitta nya intressanta lösningar på behov och utmaningar som kan sträcka sig från hjärnans minnesfunktioner till de livsmedelsproducerande djurens framtida roll och omställningen till hållbara samhällen, säger professor Ulf Emanuelson vid SLU och föreståndare för Beijerlaboratorierna för husdjursforskning.

På agendan:

  • Thomas Schön, Beijerprofessor i Artificiell intelligens vid Uppsala universitet, föreläser kring hur AI kan användas inom många vetenskapliga områden.
  • Journalisten och programledaren Malou von Sivers leder en workshop i presentationsteknik, i att övervinna nervositet och rädsla för att framträda.
  • Journalisten Janne Josefsson ger en workshop om hur att bäst hantera ett medialt drev, och hur komplicerade vetenskapliga fakta bäst kan beskrivas på ett mer lättbegripligt sätt

Beijerforskardagen välkomnar media den 16 september på Lövsta center för lantbruksforskning kl. 13.00 – 14.00.

För anmälan och/eller kontaktuppgifter till Cecilia Wikström, stiftelsedirektör Beijerstiftelsen och Ulf Emanuelson, professor och föreståndare för Beijerlaboratoriet för husdjursforskning vid SLU, kontakta madeleine.banks@beijerstiftelsen.se. Mobil: 0708–633607.

OM SLU

SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Här har både det fria kunskapssökandet och den behovsmotiverade forskningen sin naturliga plats. Universitetet har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. 

OM BEIJERSTIFTELSEN

Beijerstiftelsen anslår stöd till främst naturvetenskaplig forskning, men bidrar också till att främja kultur och utbildning. Stiftelsens största långsiktiga åtaganden är:

  • Beijerinstitutet vid Kungl. Vetenskapsakademien, som bedriver världsledande forskning i skärningspunkten ekonomi/ ekologi för ett hållbart samhälle.
  • De tre Beijerlaboratorierna i Uppsala för gen- och neuroforskning respektive läkemedelsforskning vid Uppsala universitet och för husdjursforskning vid SLU.
  • Beijerprofessuren i AI vid Uppsala universitet.Stiftelsedirektör sedan våren 2021 är den förra EU-parlamentarikern Cecilia Wikström. Stiftelsens ordförande är Anders Wall.
Sidansvarig: magnus.nelin@slu.se