SLU-nyhet

Tjänsteresor

Publicerad: 01 september 2021

Under sommaren har frågor uppstått om vad som gäller för tjänsteresor. Som chef bör du vara restriktiv med att godkänna tjänsteresor.

Uppdaterad 1 september. Ursprungligen publicerad 20 augusti.

Under sommaren har frågor uppstått om vad som gäller för tjänsteresor. SLU har inte ändrat på rekommendationerna från i våras, vilket innebär att det fortfarande gäller att nödvändiga tjänsteresor är tillåtna och att närmsta chef avgör från fall till fall vilka resor som anses nödvändiga. Chefer bedömer situationen efter risk- och konsekvensanalys och följer UD:s rekommendationer.

Avrådan från icke nödvändiga resor har förlängts fram till 15 oktober.

Som chef kan du använda verktygen för Risk- och konsekvensanalys som finns på https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/information-om-corona/corona-information-rad-tips-faq-chefer/ Se också fliken om tjänsteresor och UD:s rekommendationer på samma webbsida.

Relaterade sidor: