SLU-nyhet

Nu finns riktlinjer för publikationer utgivna av SLU

Publicerad: 23 augusti 2021

Rektor beslutade den 30 juni 2021 om riktlinjer för publikationer utgivna av universitetet. Riktlinjernas syfte är att verka kvalitetssäkrande och skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet, synlighet och användande av universitetets publikationer.

Riktlinjerna omfattar publikationer och serier utgivna av fakulteter, institutioner eller annan organisatorisk enhet inom SLU och gäller för alla typer av publikationer. Vanligen handlar det om till exempel doktors- och licentiatavhandlingar, rapporter och faktablad. 

Riktlinjerna innehåller följande delar:  

  • öppen tillgång 
  • upphovsrättslicenser enligt Creative Commons (CC) 
  • ansvarsförhållanden 
  • grafisk profil och bibliografiska uppgifter  

Läs mer om riktlinjerna för publikationer utgivna av SLU


Kontaktinformation