SLU-nyhet

Nytt dialogmöte i Tillsammansprojektet

Publicerad: 14 juni 2021

Ännu en gång bjöds medarbetare från VH och UDS in till ett dialogmöte med Nils Fall och Maria Engedahl. Denna gång fick samtliga deltagare möjlighet att i mindre grupper specificera sina förväntningar på mötet/projektet och formulera frågor som senare besvarades av Maria och Nils.

Det inkom ett antal frågor om bland annat delade tjänster, hur långt vi kommit i projektet, hur vi jobbar mot mål och hur arbetet fortlöper för livsmedelsproducerande djur. Nils och Maria besvarade frågorna med stöd av Anna-Karin Olofsdotter, SLU:s personaldirektör.

En reflektion som kom från KV var oron över att UDS ekonomi spiller över på verksamheten för grundutbildningen och det blir en skuld som påverkar KV och förutsättningarna för utbildning. Maria besvarade detta och förklarade att hon för en dialog med rektor om UDS ekonomi.

Rauni Niskanen underströk att det inte är projektets uppdrag att lösa ekonomin för UDS. Maria ansvarar för UDS ekonomi och det är Marias och rektors beslut som styr ekonomin på UDS. För att få en tydlig bild över ekonomin har Tillsammansprojektets arbetsgrupp för ekonomi i uppgift att härleda vilka kostnader som härrör från den kliniska undervisningen och vilka kostnader som härrör från djursjukvården. Detta arbete har fördröjts av pandemin och av införandet av det nya journalsystemet.

En annan fråga som hanterades var att veterinärbranschen befinner sig i en turbulent tid och det är oklart hur yrkesrollerna kommer se ut framöver. Hur säkerställer vi att verksamheterna vi bedriver är relevanta? Förs det en diskussion med myndigheterna om detta? Nils och Rauni förklarade att projektet syftar att införa arbetssätt som gynnar båda verksamheterna och vänder sig därmed i huvudsak inåt. Samtal med externa partner såsom Näringsdepartementet, Jordbruksverket och branscherna förs kontinuerligt i olika sammanhang, bland annat om tillgången till veterinärer och djursjukskötare och även om utbildningars innehåll.

Tillsammans är ett implementationsprojekt som tar sin utgångspunkt i olika utredningar och samarbetsförslag som tidigare tagits fram, t ex Gerdins utredning och Östenssons förslag till överenskommelse. Till hösten kommer linjeorganisationerna än mer att ansvara, befästa och vidmakthålla de arbetssätt som gemensamt har tagits fram och beslutats att gälla. Mer om detta vid kommande dialogmöten.

Väl mött till höstens fortsättning!

 


Kontaktinformation