SLU-nyhet

Agneta Lindsten utsedd till Årets informationsspecialist 2021

Publicerad: 22 juni 2021
Agneta Lindsten, porträttfoto.

Agneta Lindsten, bibliotekarie vid SLU-biblioteket, har utsetts till Årets informationsspecialist 2021. Genom nyskapande lösningar ger Agneta stöd till SLU:s forskare samtidigt som hon bidrar till universitetets övergripande mål om till exempel Agenda 2030. Agneta är också drivande i både nationella och internationella nätverk och projekt.

 Agneta Lindsten, bibliotekarie vid SLU-biblioteket, har av Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) utsetts till Årets informationsspecialist 2021. Agneta arbetar framför allt med stöd till universitetets forskare genom systematiska sökningar, bibliometri och analys men deltar också i internationella projekt och nationella nätverk. Hon har tidigare varit verksam både som forskare och inom näringslivet.

I motiveringen lyfts särskilt Agnetas förmåga att sätta sig in i de enskilda forskarnas villkor och prioritera deras behov samtidigt som hon genom nyskapande lösningar gagnar SLU som helhet. Till exempel har hon arbetat med stöd till SLU:s strategiskt prioriterade områden inom hållbar utveckling i form av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Tillsammans med kollegor inom biblioteket och SLU Global har Agneta varit med och utvecklat innovativa tjänster, bland annat för systematiska översikter (SLU hub for systematic reviews) och tillgängliggörande av hur SLU:s forskning bidrar till Agenda 2030, en tjänst som uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. Agneta har också medverkat i utvecklingen av SLU:s doktorandkurs och arbetat för att underlätta för forskare att se hur den egna forskningen uppmärksammas i samhället och media genom altmetri.