SLU-nyhet

Vision Alnarp - förslag på guidande principer

Publicerad: 27 maj 2021

Visionen för campus Alnarp är en unik och grön mötesplats för forskning, utbildning och innovation. Ett campus för samverkan och kommunikation kring hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå.

Förslag på guidande principer

Guidande principer Under våren 2021 genomfördes tre workshops tillsammans med verksamhetsansvariga från SLU Alnarp (prefekter och adm. chefer), studentkårsrepresentanter, universitetsledning samt representanter från Akademiska hus och Lomma kommun. Syftet var att tillsammans ta fram förslag på guidande principer för lokaler och den fysiska miljön i Alnarp. Principerna utgör en plattform och guide för att ta såväl övergripande som detaljerade beslut om lösningar, som alla pekar i samma riktning och ger önskat resultat.

 

Resultatet från en bra process och tre bra workshopar i kort summering

Enables progress and collaboration

Vi möjliggör möten och samarbeten mellan människor, genom att skapa förutsättningar för både digitala och fysiska liksom för planerade och oplanerade möten. Mat- och dryckesupplevelsen är central för att få gränsöverskridande mötena att hända, såväl internt som externt. Platsen anpassade för gestaltar verksamheten och gör den lättillgänglig. Våra arbets- och mötesytor är, eller kan enkelt anpassas efter, olika ändamål.

Simplifies our workday

Det är enkelt att hitta till campus och att ta sig runt mellan faciliteterna. Våra digitala verktyg ligger i framkant och hjälper oss i vårt dagliga arbete. Det är enkelt att hitta, boka och använda mötes- och arbetsplatser utifrån de olika behov som finns.

Integrates indoors and outdoors

Våra miljöer utomhus och inomhus är fullt integrerade och används för olika typer av möten och arbeten. Det gröna är vårt ID och det är enkelt att röra sig mellan ute och inne, oavsett väder och säsong.

Stands out

Det märks att vi ligger i utvecklingsfronten genom kombinationen av det gröna och historiska med modern teknologi och arkitektur. Platsen speglar SLU:s bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Vår styrka ligger i kontrasterna. Hur vi upplevs genom platsen gör oss attraktiva för såväl forskare och studenter (nuvarande och blivande) som för besökaren i stort.

Resultatet från workshoparna

De fyra principerna är förslag utifrån de gruppövningar som genomfördes och kommer nu bearbetas. Till de föreslagna principerna finns även ett gediget underlag med punkter som beskriver hur vi kan tänka och hur vi kan göra inom varje grundprincip. Principerna är inte fastställda och kan justeras och eventuellt utökas med ytterligare någon viktig princip. 

 

Informationsmöte 21 juni

Som avslutning på själva workshopserien bjuds alla i Alnarp in på ett digitalt informationsmöte där processledarna för utveckligsprojektet Vision Alnarp, Karl Lövrie, prodekan LTV och Margit Nothnagl, fakultetsdirektör LTV, kommer redogöra för vårens arbete och resultatet från workshopserien och hur vägen framåt ser ut. 

Mer information på webbplatsen för vision Alnarp

Relaterade sidor:


Kontaktinformation