SLU-nyhet

Publicera data genom Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Publicerad: 26 maj 2021
SND-logo

Flertalet av er forskare och aktiva inom miljöanalysen gör redan eller planerar att göra data tillgängliga för allmänheten; exempelvis i samband med publicering av forskningsresultat i en vetenskaplig artikel eller i samband med inhämtade resultat genom miljöanalys för nationella rapporter.

Vi på Data Curation Unit (DCU) – SLU:s stödfunktion för datahantering – vill gärna uppmärksamma er på den möjlighet som finns för samtliga SLU-anställda att utan kostnad, och med DCU:s assistans, publicera data genom Svensk Nationell Datatjänst (SND) (ett konsortium lett av nio Svenska universitet inklusive SLU). SND:s nationella datakatalog ger dig möjlighet att:

 

  • tillgänggöra data från ditt projekt/studie utan kostnad så de blir sökbara och åtkomliga både inom SND-katalogen och via internationella databaser och sökmotorer,
  • publicera en beskrivning av datasetet i de fall data innehåller personuppgifter, vilket möjliggör för andra att hitta datasetet och beställa fram det från SLU:s arkiv (är detta fallet för dig, kontakta DCU först),
  • tillmötesgå de flesta finansiärers krav gällande datapublicering,
  • erhålla en persistent identifikator (t.ex., DOI) för de data du publicerar, så att du liksom andra kan referera och länka till dem på ett korrekt sätt,
  • koppla data till din publikation,
  • göra data mer FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable),
  • vara säker på att publicerade data sparas i en lagringstjänst (SNIC) som administreras av SLU,
  • få hjälp av DCU med manuell granskning av datafiler och tillhörande metadata före publicering (som ett led i kvalitetssäkring av öppet tillgängliggjorda data genererade vid SLU),
  • få hjälp med arkivering av publicerade data (notera att data behöver arkiveras som allmänna handlingar vid SLU).

 

Tveka inte att kontakta oss inom DCU (via dcu@slu.se) med frågor om hur du kan nyttja SND:s system eller om du eller er projektgrupp behöver råd och stöd i frågor gällande andra aspekter av datapublicering, arkivering eller datahantering generellt.

 

Läs mer om datahantering på DCU:s webb.

Sidansvarig: dcu@slu.se