SLU-nyhet

Det händer mycket inom Tillsammansprojektet

Publicerad: 26 maj 2021

Tillsammansprojektet är i grunden ett implementeringsprojekt, till stor del baserat på ett antal tidigare gjorda utredningar. Den gemensamma kliniska ledningsgruppen (GKL) och samtliga arbetsgrupper jobbar hårt för att förverkliga flera av de punkterna som lyfts upp i bl.a.Gerdins utredning och Östensson förslag till ramavtal mellan VH och UDS och det sker kontinuerligt framsteg inom samtliga områden.

Under våren har arbetet intensifierats i flera arbetsgrupper samtidigt som arbetet pågår inom UDS med att gå över till nya journalsystem och schemaläggningssystem, något som tar mycket kraft och resurser i anspråk. Här följer en kort sammanfattning från några områden.

Delade/kombinerade anställningar
Alla berörda har behov och stort intresse för att få till en bra lösning kring delade/kombinerade anställningar. Det föreligger inga arbetsrättsliga- eller avtalsrättsliga hinder men det är ändå en svår nöt att knäcka administrativt och kräver att vi finner överenskommelser och tillvägagångssätt. Det nya schemaläggningssystemet kommer vara av stor betydelsen och en viktig väg framåt.

Kompetensförsörjning
Gruppen som hanterar frågorna kring kompetensförsörjning har en intensiv period och jobbar hårt och gör framsteg. Inom en femårsperiod är det stora pensionsavgångar och det är avgörande att lyckas med en samordnad plan för långsiktig kompetensförsörjning av forskarutbildade kliniska specialister. UDS utgör en viktig del i att säkerställa kompetensförsörjningen och hur vi arbetar med specialistutbildningar.

Benchmark
Under senaste ledningsgruppsmötet redovisade Göran Dahlin benchmarkingen som är gjord mot de nordiska lärosätena och även till viss del mot veterinärutbildningar i några europeiska länder. Det var ett mycket omfattade material och en gedigen rapport som ledningsgruppen fick ta del av och som styrgruppen för benchmarking jobbar vidare med.

Dialogmöte 2
Den 7 juni är det dags för ytterligare ett dialogmöte2. Vi vill fortsätta med att ge alla medarbetare möjlighet att ställa frågor och möta Nils och Maria för att höra vad som sker i projektet. Det är viktigt att vi alla är insatta och medverkar till att förverkliga delarna inom projektet. Passa på att i förväg skriva din fråga eller i tanke i webbformuläret eller ta den med dig till mötet.


Kontaktinformation

Anders Bjurstam, projektledare för TILLSAMMANS
Mobil: 070 564 1650
E-postadress: anders.bjurstam@slu.se

Nils Fall, prefekt
Institutionen för kliniska vetenskaper
Telefon: 018-67 13 96
E-post: nils.fall@slu.se

Maria Engedahl, djursjukhusdirektör
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Telefon: 018-67 13 32
E-post: maria.engedahl@uds.slu.se