SLU-nyhet

Tillsammansprojektet - dialogmöten

Publicerad: 08 april 2021

Under våren kommer Tillsammansprojektet och den gemensamma kliniska ledningsgruppen (GKL) genomföra två dialogmöten.

Maria Engedahl och Nils Fall bjuder in berörd personal till dialogmöten. Det kommer bli två möten under våren där det första äger rum den 29 april. 

Den gemensamma kliniska ledningsgruppen kommer presenteras och det kommer ges möjlighet att ställa frågor till en panel. Frågor ställs direkt eller i förväg via ett webbformulär. 

Mötet kommer ledas av Tillsammansprojektets projektledare Anders Bjurstam tillsammans med Birgitta Hellmark-Lindgren, Li Hedenström och Patrik Claesson. 

Syftet är att besvara frågor vad samverkan innebär för mig som medarbetare, vad kan jag göra, hur fortskrider processen och vad kan förbättras.

För att möjligöra att så många som möjligt skall kunna delta så är mötet förlagt till lunchtid, så ta vara på tillfället att ställa dina frågor. Inbjudan kommer skickas ut från Nils respektive Maria med länk till webbformuläret. 

 

Dialogmöte 1
Tid: den 29 april kl. 12:10-12:50 

Dialogmöte 2
Tid: den 7 juni kl. 12:10-12:50 

Väl mött 

Maria & Nils 


Kontaktinformation