SLU-nyhet

Vision Alnarp

Publicerad: 18 mars 2021

Med utgångspunkt från tidigare diskussioner och samtal pågår nu arbetet med att ta fram de pusselbitar som behövs för att lyfta blickarna mot ett nytt Alnarp.

Bilden föreställer en skiss av en byggnad omgiven av träd. I miljön befinner sig två grupper av människor. En nära, en på lite avstånd.

Vi vill forma Alnarp till just den miljö och plats vi behöver ha för att verka och utvecklas i. Det är viktigt att Alnarp kommer fungera i relation till sin omvärld. Utvecklingsarbetet bedrivs av SLU i samarbete med Lomma kommun och Akademiska Hus.

Workshopserie i 3 delar
Under våren arrangeras tre digitala workshopar i syfte att ta fram kvalitets- och planerings principer för verksamhetslokaler och den fysiska miljön i Alnarp. Målet är att ta fram ett välförankrat underlag för den fortsatta byggprocessen och som underlag för vidare beslut angående utveckling av Alnarp.

Tillsammans skapar vi tydliga principer för hur framtidens Campus Alnarp ska vara och fungera. Ett ramverk i form av guidande principer som gör det enkelt att göra relevanta vägval på såväl övergripande som på detaljnivå. Vi vill genom workshopserien ta tillvara på befintliga insikter och kompetens för att tillsammans navigera i de olika syften och intressenter vi har att designa vårt campus för och med.  

Arbetet och hur workshopserien fortskrider går att följa på webbplatsen – Vision Alnarp

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
LTV-kansliet, SLU
margit.nothnagl@slu.se, 040-41 54 34, 0761-172296

Mats Svensson, Servicechef
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU
mats.svensson@slu.se, 040-41 50 33, 0702-43 54 22