SLU-nyhet

Nya rekommendationer för SLU:s referensstil

Publicerad: 10 februari 2021

Nu lanserar SLU-biblioteket nya rekommendationer för referensstilen SLU-Harvard. Stilen har uppdaterats genom bland annat modernare länkhantering och anpassning till standarder utanför universitetet. Stilfilen i Zotero och Mendeley uppdateras automatiskt medan EndNote-användare behöver hämta den nya filen manuellt.

Många lärare hänvisar idag till bibliotekets rekommendationer för referenshantering i text och referenslista. De flesta doktorander använder också denna stil i sin avhandling. Nu uppdateras rekommendationerna med syftet att modernisera uttrycket och förenkla användningen. Bland förändringarna märks till exempel nya rekommendationer för beständiga och vanliga länkar i referenslistan samt angivande av sida i referenser i text.

Stilfilen till Zotero och Mendeley uppdateras automatiskt. Mer information om stilfilen och hur du laddar ner den finns på bibliotekets webb: 

Använder du EndNote behöver du manuellt ladda ner stilfilen och installera den i din EndNote-mapp. Mer information om hur du gör finns på den här sidan: 

De nya rekommendationerna hittar du på:

Om du har frågor om de uppdaterade rekommendationerna för SLU:s Harvardstil, kontakta biblioteket@slu.se.


Kontaktinformation