SLU-nyhet

SLU - vi har ett resultat

Publicerad: 22 februari 2021

Mellan 20 januari och 5 februari hade alla medarbetare möjlighet att svara på medarbetarenkäten 2021. Och nu har vi ett resultat.

Anna-Karin Olofsdotter, personaldirektör säger:

– Tack alla som svarat på medarbetarundersökning 2021 - vilken fantastisk svarsfrekvens! Av 3 402 medarbetare är det 2 681 som svarat, det vill säga hela 79%. Detta resultat ger oss verkligen en bild av hur vi trivs på SLU.

Enkäten ger ett mått på hur nöjda medarbetarna vilket sammanfattas i ett medarbetarindex (MI). Vårt MI 2018 var 68 och 2021 ligger vårt MI på 73.

– Ett medarbetarindex på 73 är otroligt glädjande och det visar att det pågår massor med bra arbetsmiljöarbete i våra verksamheter.  Nu ska vi tillsammans, chefer och medarbetare, djupdyka i resultaten och se vad som fungerar bra och var vi behöver förbättringsinsatser. 2020 var ett speciellt år som präglades av effekterna av pandemin och vi hoppas ta lärdom av erfarenheterna av det.

Enkäten mäter även rekommendationsviljan (eNPS) som visar att många SLU:are är stolta och gärna berättar det för andra, att SLU är ett bra ställe att arbeta på. 2018 mätte SLU ett eNPS på 1 och nu har vi ett uppmätt eNPS på 14. För stolthet över våra utbildningar är siffrorna 8 respektive 22 för 2021.

– Det är fantastiskt att SLU:are känner alltmer stolthet över sin arbetsplats och våra utbildningar, säger Anna-Karin Olofsdotter, personaldirektör.

En medarbetarundersökning är ett sätt att ta temperaturen på arbetsplatsen, men det viktiga är att vi får frågorna på bordet och får möjlighet att tillsammans jobba vidare för att fortsätta att vara en attraktiv arbetsplats dit många vill söka sig, och att alla som jobbar vid SLU upplever att de utvecklas och vill fortsatt jobba kvar.

Nästa steg är nu att verksamheterna får sina resultat presenterade (se datum nedan). Efter det påbörjas ett viktigt arbete på institutionsnivå/motsvarande och fortsätta dialogen kring hur vi tillsammans utvecklar SLU som den goda arbetsplatsen på lika villkor.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Maria Bergling, projektledare för medarbetarundersökningen
HR-enheten, personalavdelningen
medarbetarundersokning@slu.se, 090-786 8164