SLU-nyhet

Årets naturvägledning 2021 prisar arbete med att öka ungas kunskap om naturen

Publicerad: 07 december 2021
Barn på klippa vid hav. Foto.

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) har utnämnt Årets naturvägledning 2021. Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten och Utbildningsplats skärgården vinner var sin kategori. Pristagarna har fokuserat på att öka ungas kunskap om naturen och att inspirera med naturupplevelser. Utöver detta delades två hedersomnämnanden ut.

Utmärkelsen delades ut den 6 december på Friluftslivets års konferens i Åre. CNV vill med utmärkelsen uppmärksamma Sveriges mest inspirerande naturvägledning och uppmuntra och motivera andra att vidareutveckla sin naturvägledning. En jury har bedömt bidragen. Priset delades ut för andra gången.

Vinnare av Årets naturvägledning 2021

I kategorin ”Naturvägledning med guide” vann Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten och i kategorin ”Självguidande naturvägledning” vann Utbildningsplats skärgården.

Juryns motivering:

Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten har gett över 800 ungdomar per år en väg till upplevelser i natur, och når unga nyanlända som annars kanske inte skulle få chansen. Ungdomarna är medskapare i planeringen och verksamheten bidrar till integration, gemenskap och naturupplevelser som deltagarna kommer att bära med sig genom livet.

Utbildningsplats skärgården. Genom ett långsiktigt och kreativt arbete har Skärgårdsstiftelsen skapat fyra utbildningsplatser för skolor. Utbildningsplatserna tillgängliggör skärgårdens landskap med natur- och kulturvärden. Lekfulla uppdrag och handledningar inspirerar och underlättar för lärare och elever att uppleva och lära på egen hand, i samklang med skärgårdsmiljön.

Hedersomnämnanden år 2021

Med anledning av pandemin lyftes ytterligare två bidrag som ger exempel på naturvägledningens förmåga att anpassa sig till platsen och dess skiftande förutsättningar och till de behov deltagare och samhället har.

Naturum Hornborgasjön ställde om naturvägledningen snabbt under pandemin och skapade filmade guidningar för det stora antalet besökare. Många kunde därmed ta del av till exempel berättelser om tranornas liv och närvaro i området, om trankonstverk vid sjön och om tips på områden att uppleva på egen hand.

Naturvårdsorganisationen Hopajola har sedan 1990-talet arbetat för utveckling av naturvägledning i Örebro län. Naturvårdsorganisationen samlar ett hundratal naturguider som samverkar, fortbildar, visar och tillgängliggör natur, naturvård och biologisk mångfald för alla invånare och besökare i länet. Naturvårdsorganisationen Hopajolas arbetssätt inspirerar aktörer inom naturvägledning i hela landet att arbeta långsiktigt och i bred samverkan.

Det är här det händer:

  • Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten: Stockholms stad
  • Utbildningsplats skärgården: Norrtälje, Haninge och Värmdö kommuner
  • Naturum Hornborgasjön: Falköping, Skövde och Skara kommuner
  • Naturvårdsorganisationen Hopajola: kommuner i Örebro län

Kontaktpersoner

Per Sonnvik, projektledare på SLU Centrum för naturvägledning. 018-672444, per.sonnvik@slu.se

Eva Sandberg, föreståndare på SLU Centrum för naturvägledning. 018-672447, eva.k.sandberg@slu.se

Lisa Adelsköld, verksamhetskoordinator för Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten. 070-7578069, lisa.adelskold@miljoverkstan.se

Ulrika Palmblad-Wennergren, presskontakt på Skärgårdsstiftelsen – Utbildningsplats skärgården. 08-12312400, ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se

Sofie Stålhand, föreståndare på naturum Hornborgasjön. 010-2245659, sofie.stalhand@lansstyrelsen.se

Ankie Rauséus, Naturvårdsorganisationen Hopajola. 072-546 01 05, natur@hopajola.se

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Klicka för högupplöst bild. Fotograf ska anges.)

Vinnare av årets naturvägledning 2021. Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten (Lisa Behrenfeldt, Mostafa Heidari och Maha Fayed). Foto: Per Bengtson, SLU Centrum för naturvägledning

Vinnare av årets naturvägledning 2021. Skärgårdsstiftelsen, Sandra Löfgren. Foto: Per Bengtson, SLU Centrum för naturvägledning

Hedersomnämnande årets naturvägledning 2021. Naturum Hornborgasjön, Sofie Bernhardsson. Foto: Per Bengtson, SLU Centrum för naturvägledning

Hedersomnämnande årets naturvägledning 2021. Naturvårdsorganisationen Hopajola, Lasse Hagberg. Foto: Per Bengtson, SLU Centrum för naturvägledning

Fakta:

Årets naturvägledning 2021

Under sommarhalvåret 2021 kunde man till CNV nominera naturvägledning som bedrivs utomhus. Med naturvägledning menar CNV aktiviteter, metoder och verktyg som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.

Nomineringarna delades in i två kategorier och en vinnare och ett hedersomnämnande utsågs i varje kategori. Kategorierna är: 1) Naturvägledning med guide: naturvägledning där besökaren kommunicerar direkt med naturvägledaren. 2) Självguidande naturvägledning: naturvägledning där naturvägledaren kommunicerar med besökaren via till exempel texter, skyltar, mobilappar och utomhusutställningar.


Kontaktinformation