SLU-nyhet

Samordnande fordonsgrupp ska säkra miljömålen

Publicerad: 23 november 2021

Den nu inrättade fordonsgruppen ska hjälpa SLU:s olika verksamheter att välja rätt fordon vid framtida inköp. Rektor beslutade tidigare att fordon, maskiner och verktyg senast 2027 ska drivas av icke-fossila drivmedel.

Fram till nu har det inte funnits något samordnande ansvar gällande inköp och förhyrning av fordon vid SLU. Utmaningen ligger i att de inköp av fordon som genomförs ska uppfylla ställda krav och genomföras enligt ”riktlinjer för innehav av motordrivna fordon, maskiner och verktyg vid SLU”. Många fordon som köps in i dag kommer att leva in i de krav som gäller för framtida fordon.

Hösten 2017 beslutade rektor att SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas av icke-fossila drivmedel senast 2027. Detta är ett av sex fokusområden för att nå SLU:s vision om att bli ett klimatneutralt universitet. För att hantera kraven gällande fordon har inköpsenheten och miljöenheten undersökt förutsättningarna att samordna detta arbete.

Fordonsgruppen har nu fått i uppdrag att bland annat:

  • ansvara för avtal gällande inköp av fordon samt fordonsförhyrning,
  • bygga upp och underhålla en fullständig fordonsförteckning,
  • ansvara för att driva frågan kring miljöbilar vid fordonsförhyrning gentemot leverantörer och Kammarkollegiet,
  • vara drivande och samverka med verksamheterna med fordonsamordning i enlighet med miljöpolicy och mål om en fossilfri fordonsflotta, och
  • följa upp fordonsinnehavet via hel- eller halvårsrapporter.