SLU-nyhet

Equitation Science doktorandkurs 2021

Publicerad: 04 november 2021

Tjugoen internationella doktorander samlades online i år för den virtuella versionen av doktorandkursen i Equitation Science arrangerad av SLU och NOVA University Network. Det är den första equitation science kurs inom de nordiska länderna.

Deltagare från hela världen samlades för att lära sig om människa-häst-interaktioner och hästens välfärd, samt varför forskning är viktig när man diskuterar hästsportens hållbarhet. Studenter från de nordiska länderna Sverige, Finland och Norge deltog tillsammans med studenter från andra sidan jorden: Hong Kong, Australien och Pakistan, samt Storbritannien och Tjeckien.

Ledande internationella forskare inom hästsportvetenskap, djurskyddsvetenskap och etik samt professionella coacher utgjorde ryggraden för kursen, som innehåll ett brett spektrum av ämnen. Kognitiva och sensoriska förmågor hos hästar, bedömning och definition av hästens välfärd, hur stress undvikas och olika träningsmetoder, men de inbjudna föreläsarna täckte även bredare ämnen som hästekonomin, etik inom hästsport och forskning, samt utmanade studenterna att bygga upp deras färdigheter i empati, nyfikenhet och sårbarhet när heta ämnen som "den sociala licensen att fungera" inom hästsport diskuteras.

“Att anpassa kursen till den virtuella online värld efter COVID-19 var en utmaning, men det möjliggjorde också att studenter från hela världen kunna delta, vilket i hög grad understödda samarbete, utbyte av idéer och givande diskussioner.” sa Dr Maria Vilain Rørvang från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp, som anordnade kursen tillsammans med Dr Elke Hartmann (SLU). ”Framtidens hästforskare kommer behöva koppla vetenskap med praktik för att förbättra hästens välbefinnande", sa kursarrangörerna, "och vi hoppas att den här kursen har möjliggjort reflektion och färdighetsbyggande av sådana förmågor”, fortsatta de.

Equitation science är en vetenskaplig disciplin som använder robusta, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder som syftar till att mäta och definiera effekterna av mänskliga ingrepp på hästars beteende och välfärd. "Hästsport är för närvarande under stor offentlig kritik, särskilt efter OS 2020, och utan en ’social license to operate’, är risken att vi kanske inte kommer att se hästsport i framtiden", säger Dr Orla Doherty, en av de inbjudna gästföreläsarna och Senior Vice President från International Society of Equitation Science. ”Innovativ teknologi och forskning som t.ex. mätning av tygeltrygg (kraften som läggas i hästens mun via tygeln) för att utvärdera graden av kontakt mellan ryttare, utrustning, och häst, kan bidra till att undvika känslomässiga argumenten från hästvälfärdsdebatten”, tillade hon. 

Kursen har också utmanat studenterna i etiska frågor som: Är en häst mer som en ko eller mer som en hund? Och vilka är etiskt acceptabla sätt att använda hästar? Professor Peter Sandøe från Köpenhamns universitet ledde dessa etikdiskussioner, som utformades för att ge studenterna möjlighet att öppet diskutera svåra ämnen. "Med dessa övningar hoppas vi att studenterna reflekterar över sitt eget etiska ställningstagande och förblir öppna och reflekterande när de diskuterar etiska aspekter av equitation science och hästhållning generellt", sa Prof Sandøe. "Studenter som forskar eller arbetar inom hästsport eller hästforskning kommer att behöva sådana färdigheter i framtida diskussioner om hästvälfärd", fortsatte han, "nya sätt att använda hästar t.ex. för naturvård i national parker kommer att utmana våra idéer om vad bra hästvälfärd är”, tillade han.

Kursen avslutades i oktober, med en virtuell paneldiskussion om kompetensutveckling i empati, nyfikenhet och sårbarhet med den professionella coach Lisa Ashton som ledde diskussionerna. "Det är avgörande att coacha framtida hästforskare för att hjälpa hästarna att leva sitt bästa liv. Det är viktigt att inte vara rädd för att ändra egen uppfattning, att vara nyfikna på varandra och att vara förändringen för hästar”, sa Ashton vid paneldiskussionen.

Fakta:

Kursen finansierades av NOVA (Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network) och Sveriges Lantbruksuniversitets forskarskola för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (GS-VMAS).

Kursarrangörerna hoppas kunna erbjuda kursen igen 2023 och därigenom locka studenter och andra hästintresserade till SLU som har en lång tradition av att erbjuda utbildning i hästvetenskap/hippologi vid de tre nationella hästsportcenterna: Strömsholm, Flyinge och Wången.

Få ett smakprov på kursen från de tidigare hållna kurserna genom Twitter via #equitationsciencecourse and #equitationsciencecourse2021