SLU-nyhet

Valberedningens förslag till fakultetsnämnd (S)

Publicerad: 04 oktober 2021

Valberedningen vid fakulteten för skogsvetenskap presenterar här sitt förslag till ny fakultetsnämnd.

Här är valberedningens förslag

  • Ordförande och dekan: professor Göran Ericsson, institutionen för vilt, fisk och miljö
  • Vice ordförande och prodekan: miljöanalysspecialist Pernilla Christensen, institutionen för skoglig resurshushållning

Ledamöter/suppleanter:

  • Universitetslektor Elias Andersson, institutionen för skoglig resurshushållning
  • Professor Vilis Brukas, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
  • Universitetslektor Frauke Ecke, institutionen för vilt, fisk och miljö
  • Samordnare Charlotta Erefur, enheten för skoglig fältforskning
  • Forskare Rosario Garcia-Gil, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
  • Professor Ola Lindroos, institutionen för skogens biomaterial och teknik
  • Professor Torgny Näsholm, institutionen för skogens ekologi och skötsel
  • Forskare Johan Stendahl, institutionen för mark och miljö

Nu öppet för fria nomineringar

Valberedningen inbjuder till ytterligare nomineringar vilket innebär att den som är röstberättigad som anser att ytterligare personer än de som valberedningen föreslagit bör väljas in i fakultetsnämnden har möjlighet att nominera ytterligare kandidater. Hur det går till står att läsa här: Val till fakultetsnämnden

Valportalen

Läs mer om valet på din fakultet här – samt lite allmän formalia