SLU-nyhet

Tillbaka på SLU, vad händer nu? 

Publicerad: 01 oktober 2021

Vid SLU påbörjas nu en successiv och anpassad återgång till verksamhet utan restriktioner kopplade till coronapandemin.  

Två arbetsgrupper har satts samman. Den ena, som leds av Roger Pettersson, fokuserar på undervisning och examination i en post-covid-miljö. Den andra, som leds av Anna-Karin Olofsdotter, arbetar med arbetsmiljö och flexibla arbetssätt.  

– Det är för tidigt att börja prata om hur vi kommer att arbeta vid SLU på andra sidan årsskiftet. Vi måste göra en ordentlig genomlysning av de erfarenheter som samlats in och arbeta med frågorna i en brett förankrad grupp, säger personaldirektör Anna-Karin Olofsdotter. 

Frågan om flexibla arbetssätt var redan på agendan innan pandemin slog till, men accentuerades såklart av att universitetet mer eller mindre över en natt behövde göra en radikal omställning. 

– Digitala och analoga arbetssätt kombinerades redan innan på SLU, men pandemin har påverkat kompetensen, möjligheter och förväntningar på ökad användning av digitala arbetssätt. Vi behöver fördjupa vår förståelse av eventuella för- och nackdelar som analoga respektive digitala arbetssätt för med sig.  

Successiv återgång

Riktlinjerna för en successiv återgång till verksamhet utan pandemikopplade restriktioner beslutades av rektor förra veckan. 

– Det är en försiktig återgång som beslutats. Under november och december förväntas de som haft beordrat hemarbete att vara tillbaka på arbetsplatsen två dagar i veckan. Vi har valt att ha det så för att chefer ska ha gott om tid att genomföra risk- och konsekvensanalyser för verksamheten.  Vi har tagit fram en checklista som chefer kan använda som stöd i arbetet.

Vaccinering

Som statlig myndighet kan SLU inte kräva att personal eller studenter ska vara vaccinerade. Däremot har Folkhälsomyndigheten särskilda restriktioner för vuxna som är ovaccinerade. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/september/ovaccinerade-bor-fortsatta-vara-forsiktiga-efter-den-29-september/

 – SLU har under hela pandemin följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och en av dessa är att alla bör vaccinera sig. Det är det bästa skyddet mot att bli allvarligt sjuk eller dö som följd av covid-smitta. 

Nu, när många av restriktionerna i samhället släpps, är den som vill välkommen tillbaka till arbetsplatsen igen.  

– En av de viktigaste sakerna att tänka på är att vi måste fortsätta göra vad vi kan för att förhindra smittspridning på arbetsplatsen. Det är inte bara covid-viruset vi blir sjuka av. Vi alla måste hjälpas åt att skapa friska arbetsplatser genom att hålla god handhygien och att stanna hemma vid symptom och sjukdom. 


Kontaktinformation