SLU-nyhet

Nu är lönerevisionen igång igen

Publicerad: 15 oktober 2021

Lönerevisionen 2021 pågår och följer tidplanen, vilket innebär att nya löner planeras att betalas ut på decemberlönen. Det har i förberedelsearbetet varit goda samtal med våra fackliga parter och under pågående process har det genomförts gemensamma analyser, lönekartläggning och återkommande dialoger.

SLU har efter samverkan med fackliga parter formulerat en målsättning för lönebildningsarbetet vid universitetet. SLU är ett universitet som ligger högt rankat inom vårt kompetensområde och har ambition att attrahera spetskompetens och även talanger på väg. För att nå målen och strategier behöver SLU på olika sätt skapa förutsättningar – goda forskarmiljöer, god infrastruktur och bra villkor där lön är en parameter. SLU påbörjar nu arbetet med att nå denna målsättningen genom att i 2021 lönerevision, göra vissa prioriteringar och frigöra budgetutrymme på den akademiska forskande och undervisande personalen, för att på sikt kunna mäta sig med jämförbara universitet inom Sverige.

Den nya lönen gäller retroaktivt från 1 oktober 2021.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU