SLU-nyhet

Miljövänlig utrangering av datorer vid SLU

Publicerad: 21 september 2020
Agneta vid det låsbara skåpet

I samband med att en ny IT-upphandling blev klar i våras kan SLU:s IT-leverantör Atea nu tillhandahålla en återtagnings-tjänst som är både säker och miljövänlig.

Ateas återtagningstjänst innebär att SLU får levererat ett låst skåp som sedan fylls med den IT-utrustning som ska återtas. Atea tar emot utrustningen och ser till att den i första hand återanvänds. För de produkter där återanvändning inte är lämpligt går dessa istället till miljökorrekt återvinning. All hantering görs utifrån höga miljökrav, hög säkerhetsnivå och med ISO 9001- och ISO 14001-certifierade metoder.

När du vill bli av med en uttjänt dator så räknas det som utrangering av IT-utrustning. Datorn behöver både avyttras, avföras från SLU:s inventarier och från IT-avdelningens register. Du som anställd hittar anvisningar i Ekonomihandboken.

Rent praktiskt har Närservice på våra olika huvudorter tagit hand om kasserade datorer genom att fysiskt slå sönder dem och därefter transporterat elektronikavfallet till kommunal återvinningscentral. Det är en metod som är mindre bra både ur resurs- och miljömässigt hänseende.

Ateas återtagningstjänst ska nu provas i Uppsala. Agneta Nissi, arbetsledare för Närservice Uppsala, har beställt hem det första Atea-skåpet som nu ska fyllas med utrangerade bärbara och stationära datorer, mobiltelefoner och Ipads. Efter tio arbetsdagar utvärderar Atea vilka enheter som går att återanvända. För dessa får SLU betalt. Det övriga går till materialåtervinning och annan miljökorrekt hantering utan extra kostnad.

Faller försöket väl ut så kommer SLU fortsätta med den här hanteringen för övriga huvudorter. Hantering av gammal elektronik är en tilläggstjänst och priset på denna tjänst kommer nu att ses över.

Kontaktperson Agneta Nissi.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: miljo@slu.se