SLU-nyhet

SLU:s strategi 2021-2025 är beslutad

Publicerad: 28 september 2020

Den 24 september beslutade SLU:s styrelse om universitetets strategi för 2021-2025.

SLU:s strategi för 2021-2025 ger en tydlig vägledning om målsättningar och prioriteringar, och ska vara ett verktyg som underlättar strategiska beslut i hela verksamheten. Strategin innehåller bl.a. en ny vision för SLU och en ny verksamhetsidé. Målet är att varje medarbetare och student ska känna att det man gör bottnar i SLU:s strategi under de kommande fem åren.

Strategin kommer inför varje verksamhetsår att konkretiseras i form av prioriterade åtgärder och uppdrag i SLU:s verksamhetsplan, med resurssättning i anslagsfördelningen. Genomförandet kommer att följas upp årligen och åtgärderna revideras efter behov.

Fakulteternas strategier ska fastställas av fakultetsnämnderna senast i december 2020. De preciserar och kompletterar den övergripande strategin, bland annat genom att ange strategisk utveckling av olika forskningsinriktningar. Fakulteternas strategier kommer att ingå som bilagor till universitetets gemensamma strategi.