SLU-nyhet

Notiser från LTV:s fakultetsnämnd den 2 september 2020

Publicerad: 18 september 2020

Prefekt Ingrid Sarlöv-Herlin gästade fakultetsnämnden och presenterade institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Campusutveckling

Beställning av ny- och/eller ombyggnad av lokaler har gått iväg för beslut. Projektet ska drivas av fastighetsavdelningen. Coronapandemin har väckt nya frågor kring synen på vår framtida arbets- och studieplats att ta hänsyn till, det blir t.ex allt viktigare med teknik, wifi och inspelningsrum etc. Verksamheten kommer inte gå tillbaka till det som var förut utan istället ta vara på de positiva erfarenheterna från den senaste tiden. Distansundervisning och distansarbete behöver kompletteras med fysisk närvaro på campus för de uppgifter där det ger fördelar både som medarbetare och student.  Campusmiljön behöver förädlas för att stärka dessa funktioner.

Fakultetsnämndens möten under 2021

Fakultetsnämndsmötena planeras för digitalt genomförande under 2021 i avvaktan på nya beslut avseende pandemins utveckling.

Det kommer även att planeras för digitalt informations- och dialogtillfälle mellan fakultetsnämnden och medarbetarna.

FN beslutade om följande mötesdatum under 2021:

1. 2021-02-03, kl 12.30-16.30

2. 2021-03-10, kl 12.30-16.30

3. 2021-04-14, kl 12.30-16.30

4. 2021-05-19, kl 12.30-16.30

5. 2021-06-16, kl 10.00-16.00, gemensamt möte FN/prefekter, heldag

6. 2021-09-01, kl 12.30-16.30

7. 2021-10-06, kl 12.30-16.30

8. 2021-11-10, kl 10.00-16.30, gemensamt möte FN/PN, förmiddag

9. 2021-12-15, kl 10.00-16.30, gemensamt möte FN/prefekter, förmiddag

Högre anställningar

Beslutades om sakkunniga vid anställning av professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning (SOL)

Anslagsfördelningsprinciper

Inledande diskussion inför beslut om anslagsfördelningsprinciper 2021

Processen kommer att fortsätta kring detta vid kommande möten för beslut vid novembermötet.

Processuppdatering angående strategiarbetet

Ett första utkast är för närvarande ute på en första remissomgång till delar av verksamheten.

Följ arbetet med vår strategi.

Uppdatering kring coronasituationen

Campusnärvaron för medarbetarna är i princip densamma som under våren och fortfarande råder en hög grad av distansundervisning. Utbildning på plats på campus genomförs med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Doktorandernas situation ska särskilt genomlysas.

Informerades om hanteringen av branden i Alnarp den 12 augusti

Läs mer i Resurs. (in Swedish only)

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044