SLU-nyhet

Nu är Mistra Food Futures igång!

Publicerad: 24 september 2020

Den 17 september hölls kick-off för forskningsprogrammet Mistra Food Futures som SLU är värd för och som finansieras av Mistra.

Professor Helena Hansson vid institutionen är en av de två programcheferna för programmet.

  • Hur kan vi förändra livsmedelsproduktionen så att dess klimatpåverkan minskas?
  • Hur behöver matkonsumtionen förändras?
  • Vilka hinder och möjligheter finns det på vägen mot målet med ett hållbart livsmedelssystem?

Det är exempel på frågor som intresserar forskarna i projektet som syftar till att skapa en vetenskapsbaserad platform för att möjliggöra en förändring av livsmedelssystemet.

Läs mer om programmet och forskningen på https://mistrafoodfutures.se/sv/.


Kontaktinformation