SLU-nyhet

Satsningar på SLU i regeringens budget

Publicerad: 17 september 2020

I regeringens budgetproposition för 2021 finns särskilda satsningar på SLU kopplat till de gröna näringarna. För SLU:s del innebär förslaget bland annat satsningar på ett nationellt skogsskadecentrum, snabbspår för livsmedelsinspektörer och ökade medel till SLU Grogrund.

Regeringen föreslår att 30 miljoner kronor anslås till SLU från och med 2021 för inrättande av ett nationellt skogsskadecentrum och för riskvärdering av skogsskadegörare.

SLU Grogrund, centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor, föreslås få en permanent nivåökning med fem miljoner kronor per år från 2021.

– Det är glädjande att vi på SLU får förutsättningar att bidra med vår expertis inom skogsskador och tillsammans med Skogsstyrelsen kunna göra en insats. Arbetet är av vikt både för en utveckling mot ett hållbart och mer biobaserat samhälle, för skogsindustrin och enskilda skogsägare såväl som för oss alla med intresse av att röra oss i skogen, säger SLUs rektor Maria Knutson Wedel i en kommentar.

– Det är också lugnande att se att regeringen inte glömmer det löfte vi tidigare fått om uppdraget SLU Grogrund. Det har varit glädjande under föregående år att se en väl fungerande modell växa fram för hur SLU samarbetar med näringsliv för att tillsammans snabbt utveckla kompetens i ett område som nu måste stärkas: växtförädling för en hållbar jordbruks- och trädgårdsproduktion, fortsätter hon.

Förutom satsningar på kompetenscentrum så avsätts även tio miljoner kronor för att ge snabbspårsutbildningar för livsmedelsinspektörer och andra bristyrken inom livsmedelskedjan.

- Vi har på SLU goda erfarenheter av de snabbspårsutbildningar vi har skapat för till exempel agronomer, och ser fram mot att kunna ta vara på dem och skapa något riktigt bra inom ett bristområde. Det ligger väl inom de ambitioner vi har att stärka våra insatser för livslångt lärande, säger Maria Knutson Wedel.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se