SLU-nyhet

Utbildningssatsningar för SLU i budgetpropositionen

Publicerad: 21 september 2020

Ett antal utbildningssatsningar finns med i tilldelningen till SLU i årets budgetproposition.

Utbildningssatsningarna omfattar totalt cirka 38 miljoner kronor, där ett snabbspår för utbildningar inom bristyrken i livsmedelskedjan är en av de större, med sammanlagt tio miljoner kronor.

– Det är glädjande att regeringen anser att högre utbildning har en viktig roll och ser att vi har möjlighet att göra en insats, säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

– Många av satsningarna är visserligen kortvariga, men de kan ge enskilda personer möjlighet till omställning till arbeten inom de gröna näringarna, och ge en chans till högre studier för något fler ungdomar nu när söktrycket ökar till lärosätena i landet, fortsätter Maria Knutson Wedel.

Som tidigare meddelats får SLU och Skogsstyrelsen 30 miljoner kronor för att bygga upp ett nationellt skogsskadecentrum. SLU Grogrund, som forskar kring förädling av livsmedelsgrödor får en permanent nivåökning om fem miljoner kronor.

Den sedvanliga pris- och löneomräkningen ger ett tillskott på 24 miljoner kronor. Å andra sidan har alla statliga myndigheter ett ospecificerat indragningskrav som för SLU:s del är 9,4 miljoner kronor.

Universitetens forskningsmedel kommer att presenteras senare i år i den särskilda forskningspropositionen.

– Vi hoppas förstås på ett ökat basanslag i ”forskningsproppen”, säger Maria Knutson Wedel. Forskning och innovation är viktiga pusselbitar till att vi ska klara att ställa om till ett mer hållbart samhälle.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mw-red@slu.se