SLU-nyhet

Kåraktiviteter och åtgärder för minskad smittspridning

Publicerad: 27 augusti 2020

Inför terminsstart har Sluss gjort en genomlysning av hur studentkårerna planerat och vidtagit åtgärder för att minska smittspridning bland studenterna.

Majoriteten av kårernas aktiviteter kommer ske utomhus utan fysisk kontakt med gott avstånd mellan studenterna. Aktiviteterna kommer vara i grupper färre än 50 personer. Handsprit kommer finnas tillgängligt och speciellt vid de aktiviteter som sker inomhus. Kårfunktionärer kommer finnas på plats för att se till att dessa regler följs och om reglerna inte efterföljs kommer aktiviteten avbrytas.

För att undvika köbildning har flera kårer valt att servera maten till studenterna istället för att studenterna ska plocka mat själva. I vissa kårhus har man satt upp stänkskydd och markeringar för att hålla avstånd vid ev. köbildning. Om någon student skulle vara sjuk kommer studenten att få lämna området då enbart friska studenter ska delta i välkomnandet.

Vid pubverksamhet håller kårerna nere antalet till 50 personer i lokalen med anmälningslistor och har enbart servering vid bord. Några kårer har varit i kommunikation med polis och kommunen för att veta hur de får bedriva pubverksamhet likt vanliga pubar och restauranger gör idag. Trots allt är det bättre att studenterna umgås på kårerna där kårfunktionärer kan hålla koll än att studenterna umgås i trånga korridorsrum utan åtgärder för att minska smittspridningen. Kårfunktionärer har fått utbildning av polisen för att hantera onyktra personer och minska alkoholkonsumtionen på kårerna samt utbildning för att hålla god hygienstandard. Detta gäller även när det inte är en pågående pandemi.

Marie Petersson, ordförande Sluss

Relaterade sidor:
Sidansvarig: internkommunikation@slu.se