SLU-nyhet

Notiser från LTV:s fakultetsämnd 20 maj 2020

Publicerad: 08 juni 2020

Fakultetsnämnden utsåg årets hedersdoktorer.

Fakultetsnämnden beslutade att utse företagsledare Rune Andersson, Mellbygård och professor i livsmedelssäkerhet Sarah Gurr, från University of Exeter som hedersdoktorer vid LTV för 2020. Då promotionshögtiden är inställd i år kommer de att promoveras den 9 oktober 2021.

Principer för nya satsningar

Inledande diskussioner fördes om principer för nya satsningar inom ramen för LTV-fakultetens forskningsanslag 2021.

Beslut om anställning

Beslutades att tidigare avsatta strategiska medel för forskaranställning och doktorandanställning vid AEM istället ska gälla för anställning av biträdande lektor inom ämnesområdet företagsledning, då det inom detta nya ämnesområde finns behov att stärka och utveckla forskning och utbildning inom området.

Fakultetens nyckeltal

Forskningssekreterare Tomas Österman informerade om nyckeltal för verksamhetsuppföljning vid LTV-fakulteten.

Gästföredragningar

Sandra Klinth, JLV-handläggare, informerade om jämställdhetsintegrering vid LTV-fakulteten

Peter Anderson presenterade utvärderingen av Linnéprojektet IC-E3, där de fått mycket goda vitsord från utvärderingsgruppen.

Programchef Lisa Diedrich presenterade verksamheten kring SLU Urban Futures.

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044