SLU-nyhet

Europeisk policy brief om synergieffekter mellan växt- och djurproduktion

Publicerad: 01 juni 2020

SLU representerar Sverige inom Animal Task Force (ATF), ett europeiskt partnerskap där forskningsorganisationer samarbetar med näringslivet för en hållbar och konkurrenskraftig djurproduktionssektor i Europa. Nyligen släppte Animal Task Force tillsammans med Plant European Technology Platform (PlantETP) en policy brief om synergieffekter mellan växt- och djurproduktion. Dirk Jan de Koning som är SLU:s representant inom ATF ser stora möjligheter för SLU att ta en ledande roll inom forskningsområdet.

Animal Task Force (ATF) är ett europeiskt partnerskap där forskningsorganisationer samarbetar med näringslivet för en hållbar och konkurrenskraftig djurproduktionssektor i Europa. ATF har ett kontor i Bryssel varifrån de engagerar politiker och andra intressenter och ger inspel till olika utlysningar och forskningsprogram, bland annat den stora kommande utlysningen Horizon Europe.

SLU representerar Sverige inom ATF genom professor Dirk Jan de Koning vid Institutionen för husdjursgenetik. Genom engagemanget kan SLU bidra till olika policy briefs och artiklar från ATF och får samtidigt tidigt information om viktiga händelser och trender på forskningsområdet inom EU.

ATF har tillsammans med Plant European Technology Platform (PlantETP) släppt en policy brief med titeln “Research and innovation towards a more sustainable and circular European agriculture; Exploring synergies between livestock and crop sectors”. Policy briefen är baserad på en rapport från ATF och PlantETP som togs fram i september 2019.

– Den här policy briefen passar perfekt in i SLU:s profil, säger Dirk Jan de Koning. Jag skulle faktiskt vilja påstå att den skulle kunna bli en del av SLU:s kommande strategi. De viktigaste budskapen för mig är att vi behöver kombinera alla våra discipliner och styrkor inom SLU för att utveckla nya, cirkulära och hållbara produktionssystem. Vi behöver nya lösningar för att optimera synergin i cirkulära djur-växtsystem. För att utveckla optimala system för olika delar av Sverige behöver vi förbättrade verktyg för utvärdering av hållbarhet som tar hänsyn till alla aspekter av värdekedjan.

- Jag är övertygad att SLU, tillsammans med våra strategiska partners, kan blir nyckelspelare i utveckling och implementering av nya lösningar i Sverige, under förutsättning att vi alla förenas bakom uppgiften over institutions- och fakultetsgränser.

Horizon Europe är EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2021–2027 och här ser Dirk Jan de Koning ser stora möjligheter för SLU:

– Jag förväntar mig att det inom Horizon Europe kommer att finnas flera forskningsämnen som kräver integrerat samarbete mellan djur- och växtproduktion och jag tror att SLU kan skapa goda förutsättningar att blir framgångsrika inom detta.

 

Läs mer om Horizon Europe på EU-kommissionens hemsida

ATF-PLANT ETP Policy Brief, april 2020.

Gemensam rapport från september 2019: Research and Innovation towards a more sustainable and circular European agriculture Exploring synergies between the livestock and crop sectors.

Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se