SLU-nyhet

Ny utlysning: SLU Framtidens djur, natur och hälsa ger medel till fördjupade analyser

Publicerad: 13 maj 2020
Sticklingar som växer, foto.

Om du är intresserad av tvärvetenskaplig forskning med framtidsfokus finns det möjlighet att söka medel från SLU Framtidens djur, natur och hälsa för att göra en litteratursammanställning inom något av våra temaområden. Huvudsökande ska vara knuten till SLU, men analysen kan ske i samarbete med externa medsökande. Ansökningar beviljas med max 200 000 kronor. Sista ansökningsdag 14 augusti 2020.

SLU Framtidens djur, natur och hälsa har en rapportserie i form av en samling publikationer som bidrar med fördjupad kunskap och förståelse inom våra temaområden och "One Health-perspektivet". De är populärvetenskapligt skrivna för att kunna nå ut till en bred målgrupp i samhället, inklusive forskare.

Målet med denna utlysning är att litteraturanalysen ska utmynna i en rapport som utgör underlag till en policy brief (populärvetenskaplig sammanfattning med tydliga rekommendationer inom ett område i syfte att fungera som diskussions- och beslutsunderlag). Dessa rapporter och policy briefs kan sedan användas i vårt arbete med att kommunicera nationell och internationell forskning så att det kommer samhället till nytta i syfte att påverka myndigheter, politiker och beslutsfattare.

Vi ser gärna att en grupp på 3-4 personer som är tvärvetenskapligt sammansatta, där minst en representant kommer utanför SLU och som arbetar mer praktiskt inom området. Litteratursammanställningen kan i efterhand, när rapporten är klar, även publiceras som en vetenskaplig reviewartikel.

Låter det intressant? 

Välkommen med din ansökan!

/SLU Framtidens djur, natur och hälsa