SLU-nyhet

Erfarenheter hittills från distansundervisning

Publicerad: 08 maj 2020
Undervisa online

Snart har vi undervisat på distans i två månader. Omställningen har gått fort och över förväntan. Det är annorlunda att undervisa på distans och i längden kan det eventuellt ibland upplevas som tungt eller tråkigt, för såväl lärare som för studenter.

Studentkårerna berättar om studenter som tycker att det har gått riktigt bra, det har gett ökad flexibilitet för studenterna att tillgodogöra sig undervisningen på det sätt som passar dem bäst, medan andra studenter upplever isolering och ensamhet som negativ för studiemotivation, prestation och psykisk hälsa. Lärare uttrycker också olika positiva och negativa erfarenheter från omställningen av undervisningen.

Vad kan man göra?

Tips till programstudierektorer och institutionsstudierektorer: låt lärare och studenter mötas i erfarenhetsutbyte via Zoom för att få inspiration från varandra. Som studierektor arrangera lärarlagsmöten eller uppmana kursledare att arrangera möten med viss regelbundenhet för att utbyta erfarenheter – vad har gått bra, vad har gått mindre bra, hur gör du, vad tycker studenterna o.s.v. Kanske kan det bli särskilt intressant och lärorikt med möten där lärare över orts- och fakultetsgränser träffas och delar erfarenheter med varandra!? Ta hjälp av avdelningen för lärande och digitalisering vid behov.

På den nya webbsidan Undervisa online hittar du information om hur du kan tänka pedagogiskt kombinerat med vilka utbildningssystem och verktyg som kan stötta en bra pedagogik online.

Avdelningen för lärande och digitalisering har också ett virtuellt drop-in rum kallat Pedagog online där pedagogiska utvecklare och system- och mediaexperter finns tillgängliga varje vardag för att svara på frågor om online-undervisning.

Det finns även ett diskussionsforum i SLU:s lärplattform Canvas som ger lärare och pedagoger möjlighet att diskutera och ge varandra tips på hur SLU kan ställa om undervisningen från traditionell salsundervisning till undervisning online.

Studenter som mår dåligt hänvisas till Studenthälsan. Om du vill ha information om hur studenterna upplever distansstudierna generellt kan du hör av dig till Sluss: sluss@slu.se.

Om du behöver mer stöd för hur du kan skapa en bra social och pedagogisk lärmiljö på nätet kan du kontakta SLU:s pedagogiska utvecklare: epu@slu.se. För frågor om hur du kan använda Zoom och Canvas eller andra utbildningssystem: utb-system@slu.se.

 

Relaterade sidor:
Sidansvarig: internkommunikation@slu.se