SLU-nyhet

LTV-fakultetens strategiarbete: Nästa steg - målformulering

Publicerad: 07 maj 2020
Vit pil som pekar framåt, målad på asfalt. Foto.

Strategiarbetet pågår utan någon större påverkan av covid-19 och LTV ligger i fas enligt tidplanen. Prefektinternatet (som blev ett ”Zoominternat”) i april resulterade i ett mycket värdefullt material som fakultetsledningen nu arbetar vidare med. På det gemensamma fakultetsnämnds- och prefektmötet i juni ska arbetet till målformuleringar påbörjas.

Den 30 mars var sista dag för de ämnesansvariga att rapportera in sina diskussioner om SWOT-analysen. Detta utgjorde underlaget på ”prefektinternatet” den 27-28 april, där man diskuterade vidare i frågan om vilka mål fakulteten ska ha den kommande strategiperioden.

- Mötet med prefekterna innehöll många bra diskussioner och tillsammans med de ämnesansvarigas arbete med SWOT-analysen har fakultetsledningen en bra grund för fortsatta arbetet, berättar Denis Avdic, ansvarig handläggare på fakultetskansliet.

Fakultetsledningen kommer att, tillsammans med Denis Avdic, arbeta vidare med materialet som blev utkomsten av prefektmötet och de ämnesansvarigas SWOT-analyser så det stämmer överens med SLU:s strategi. Detta arbete pågår intensivt från och med den 4 maj och ska resultera i ett utkast till målformuleringar som kommer att presenteras på det gemensamma fakultetsnämnds- och prefektmötet den 10 juni. Därefter går förslaget ut på remiss till verksamheten och ett utkast till strategi planeras att finnas klart i september.


Kontaktinformation

Har du frågor om LTV-fakultetens strategiprocess?

Medarbetare vid LTV-fakulteten kontaktar:

Denis Avdic
Ansvarig fakultetshandläggare vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Telefon: +4640415023, +46722378767
E-post: denis.avdic@slu.se

Externa intressenter kontaktar:

Christina Lunner Kolstrup
Dekan vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Telefon: +4640415494, +46730881634
E-post: christina.kolstrup@slu.se