SLU-nyhet

Godkänna dokument digitalt, med eller utan e-underskrifter

Publicerad: 13 maj 2020

Att följa rutiner för informationshantering i situationer där vi arbetar på distans väcker många frågor och behovet av lösningar är stort. Nu finns en sida på Medarbetarwebben som berättar om e-underskrifter och digitala flöden, vad det är och när det behövs.

Besök sidan om digitala flöden och e-signering som svarar på frågorna

  • Behövs en underskrift?
  • Vad är e-signering och e-underskrift och när behövs det?
  • Vad är digitala flöden och när behövs det?

Där finns även information om bakgrunden till digitaliseringen i offentlig förvaltning.

Relaterade sidor: