SLU-nyhet

VH:s extra fakultetsnämndsmöte den 15 maj

Publicerad: 18 maj 2020
Porträttbild på Sofia Nyman

Vikarierande vicedekan, rekryteringsärenden och framtidsplattformen behandlades vid det extrainsatta sammanträdet med VH:s fakultetsnämnd den 15 maj.

Vikarierande vicedekan från 11 maj

Fakultetsnämnden beslutade att utse Sofia Nyman, postdoktor vid institutionen för husdjursgenetik, till vikarierande vicedekan med ansvar för jämställdhet och lika villkor. Uppdraget gäller under tiden ordinarie vicedekan Maja Malmberg är föräldraledig, från och med den 11 maj 2020 och som längst till och med den 11 september 2021.

Rekryteringsärenden

Följande rekryteringsärenden hanterades:

  • process för anställning som professor i veterinärmedicinsk epidemiologi startade på nytt efter att tidigare process avbrutits på grund av möjlig jävssituation.
  • förslag till institutionen för husdjurens miljö och hälsa att anställa adjungerad universitetslektor i antrozoologi.

Framtidsplattformen

Fakultetsnämnden diskuterade den utvärdering som gjorts av SLU:s framtidsplattformar och lämnade synpunkter för framtida verksamhet i VH:s plattform.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se