SLU-nyhet

Älgkalv viktigaste födan för varg

Publicerad: 03 maj 2020
Älgkalv i skog. Foto.

Vargen älskar älg, i alla fall är det vad den helst väljer att äta. Hela 95 procent av köttet som vargen äter utgörs av älg. Det visar undersökningar från ett större antal svenska och norska vargrevir.

Det är främst älgkalvar som dödas av varg men även ettåriga älgar. I en studie vid SLU har 341 vargdödade älgar från 14 olika vargrevir under perioden oktober till maj åldersbestämts. Studien visade att visade att 86 procent av alla vargdödade älgar var ett år eller yngre.

Vargreviren som studerats finns i Dalarna, Värmland, Gälvleborg och Örebro län i Sverige samt Hedmarks fylke i Norge. I ett vargrevir dödas ungefär 120 älgar varje år.

- Hälften av dessa dödas under juni till september och hälften under resten av året, säger Håkan Sand, forskare vid Sveriges lantbruksunviersitet.

Flest kalvar tas i början av sommaren

Det ojämna antalet vargslagna älgar över året har en ganska enkel förklaring; i början av sommaren när vargarna tar flest älgkalvar är de nyfödda och utgör alltså inte så stora måltider. I snitt tar vargarna en älg ungefär varannan dag under sommaren, men det sker oftare i början på sommaren när kalvarna är små och ökar sedan med tiden fram till månadsskiftet september-oktober då kalvarna i stort sett har uppnått sin maximala vikt inför vintern.

Vargens verkliga inverkan på älgpopulationen är dock inte fullt så stor, ungefär fem till tio procent av de älgar (huvudsakligen älgkalvar) som dödas av varg årligen skulle ändå ha dött av svält eller andra orsaker.

Även kronhjort, dovhjort, ren och vildsvin kan komma att utgöra en betydande del av födan för varg, men hittills har endast vissa delar av vargens huvudsakliga utbredningsområde sammanfallit med områden i Skandinavien där dessa arter förekommer.

- Rådjuret har visat sig vara det näst viktigaste bytesdjuret för varg efter älgen och kan längre söderut till och med dominera över älg, säger Håkan Sand.

Viktig kunskap för älgförvaltningen

Kunskap om hur många älgar och av vilken ålder och viket kön vargen dödar är viktig i älgförvaltningen för valet av jaktstrategi.

- Återkomsten av stora rovdjur som varg och björn komplicerar bilden genom att dessa rovdjur oftast gör ett annat urval än människan, de dödar andra typer av älgar än jägarna gör, säger Håkan Sand.

Köns- och åldersstrukturen bland älgarna påverkar populationens tillväxt och den effekt som jaktstrategierna får. Hur stark rovdjurens inverkan på jakten är varierar beroende på tätheterna av rovdjur och älg i det aktuella området.

Allt du vill veta om älg

På denna sida hittar du nyheter, kuriosa, filmer och annat med den gemensamma nämnaren älg! Du kan också ställa din egen fråga till älgforskarna.

Älg i skog. Foto.

Fakta:

Så går forskningen till

Många frågor om vargens predation på älg har kunnat besvaras genom att forskarna utrustat vargar med sändare och sedan kartlagt deras rörelser under vissa perioder. Sändarna skickar GPS-positioner varje timme, när sändarvargarna stannar på en plats uppsöks den av forskningspersonal någon eller några dagar senare. På detta sätt får forskarna ganska exakta data över vargens predationstakt, hur många älgar som vargen slår per tidsenhet, samt vilka kategorier av älgar som dödas.


Kontaktinformation

Camilla Wikenros, forskare
Institutionen för ekologi, SLU
camilla.wikenros@slu.se 0581-697344