SLU-nyhet

Thesis Day den 27 maj blir virtuell

Publicerad: 23 april 2020
Glad, kvinnlig student håller upp  vetenskaplig poster i korridor. Foto.

Thesis Day kommer att genomföras trots den rådande coronapandemin. Projektgruppen har tagit fram ett virtuellt upplägg som gör Thesis Day tillgänglig för alla oavsett studieort.

Det nya formatet delas in i tre delar:

Digital posterutställning

Studenter som skriver kandidat- eller masteruppsats under läsåret 2019/2020 bjuds in till att presentera sig och sin poster på en egen sida på Thesis Days kampanjwebb.

Kampanjwebben öppnas i samband med Thesis Day. Redan nu kan du gå in och se hur den kommer att se ut på www.thesisday.com.

Marknadsföring mot näringslivet

Representanter från näringslivet kommer att bjudas in för att ta del av kampanjwebben och studenternas exjobb.

Våra studenter kan använda sin egen presentationssida för att marknadsföra sig själva och sina kunskaper för framtida jobb.  

SLU-gemensam högtidlig virtuell avtackning

Thesis Day är ett tillfälle för SLU att fira våra studenter som snart är klara med sina studier och hedra deras akademiska insatser. I år sker avtackningen virtuellt genom live-stream.

Under avtacknigen kommer några av studenterna ges möjlighet att presentera sin uppsats muntligt. Pris för bästa poster tillkännages och miljöprofilen Svante Axelsson, årets SLU-alumn 2019, och rektor talar till våra studenter.

Vem kan delta i Thesis Day

Studenter, lärare, handledare, kursledare och alla andra medarbetare på SLU är välkomna att titta på den digitala utställningen och ta del av de live-streamade presentationerna.

Även du som är alumn är välkommen tillbaka till vårt virtuella campus för att lyssna på dina framtida kollegor. Vi uppmuntrar också dig som är branschrepresent att medverka i Thesis Day. Kanske kan du rekrytera en nybakad student till ditt företag!

All praktisk information om Thesis Day hittar du på: student.slu.se/thesisday