SLU-nyhet

Ny mall för självständiga arbeten

Publicerad: 15 april 2020

SLU-biblioteket lanserar nu en ny mall för studentuppsatser. Mallen är framtagen för att underlätta studenternas arbete, men kan också komma att spara tid för handledare och kursadministratörer. Den nya mallen är anpassad till SLU:s grafiska profil och kräver inga installationer för att använda.

En ny Word-mall för självständiga arbeten vid SLU har nu lanserats. Utgångspunkten har varit att skapa ett verktyg som hjälper både studenter, handledare och kursadministratörer och som är intuitivt att arbeta med. Den nya mallen kräver ingen installation på datorn, och reglerar varken textens struktur eller innehåll.

För att underlätta studenternas arbete i mallen har en Canvasmodul med information och instruktioner utformats. Modulen kan dras in i enskilda kursrum men finns också öppet tillgänglig via bibliotekets webbplats.

Jämfört med den tidigare mallen har den nya ett delvis nytt utseende i linje med SLU:s nya grafiska profil. Marginalerna och typsnittets storlek har också ändrats, något som är viktigt för dig som lärare att ta hänsyn till i uppgiftsinstruktioner. En rekommendation är att i stället för sidantal ange antal ord eller tecken.

Den tidigare mallen kommer att finnas tillgänglig på bibliotekets hemsida fram till och med höstterminens början, men tas sedan bort.


Kontaktinformation