SLU-nyhet

SLU bidrar till kampanj mot folksamlingar inför Valborg

Publicerad: 24 april 2020
Bild av blåsippor i Fiby urskog.

En kampanj planeras inför Valborg där länsstyrelsen i Uppsala har en samordnande funktion. I insatsen ingår förutom länsstyrelsen, Polisen, Uppsala kommun, Destination Uppsala, Region Uppsala, Uppsala universitet och SLU.

En pressträff planeras att hållas måndag den 27 april kl. 11 med en representant från respektive aktör. Från SLU deltar prorektor Karin Holmgren.

När det blir vackert väder samlas allmänhet, ungdomar och studenter ute på caféer och i parker. Med en gemensam kampanj vill vi försöka medverka till att minska folksamlingar.

SLU:s målgrupper är främst studenter och alumner som vi når via mejl, webb och sociala medier.

Stanna hemma på Valborg, fira där du är, i trädgården, på balkongen eller inomhus. Bidra inte till att sprida smitta och till att belasta vården i
onödan. #stannahemma

 


Kontaktinformation

Mediekontakter                                      
press@slu.se
018-67 15 00