SLU-nyhet

Angående doktoranders utbildning och eventuella konsekvenser p.g.a Covid-19 pandemin

Publicerad: 15 april 2020

Den pågående covid-19 pandemin kan påverka SLU:s doktoranders utbildning. Huvudhandledare bör därför tillsammans med sin(a) doktorander med hjälp av den individuella studieplanen (ISP) bedöma eventuella konsekvenser på den planerade utbildningstiden. Fortsättningsvis bör varje handledare/doktorand kortfattat dokumentera problem som uppstår och förändringar som görs.

I vissa fall kan förändringarna leda till att utbildningstiden måste förlängas. Högskoleförordningen (6 kap § 29) medger förlängning av utbildningstiden om särskilda skäl (exempelvis sjukdom, förtroendeuppdrag, föräldraledighet) föreligger. Covid-19 pandemin kan likställas med andra särskilda skäl. En doktorandanställning kan förlängas om det finns särskilda skäl (HF 5 kap § 7). Omfattningen av förlängningen av utbildningen beror på den enskilda doktorandens avhandlingsarbete.  

Institutionen ansvarar för att skapa förutsättningar för att en doktorand ska kunna genomföra sin utbildning. Finansiering av doktorandens försörjning är en av förutsättningarna. Försörjningen sker vanligen via en anställning som doktorand på SLU eller via en extern anställning (industri, annat universitet etc.) eller stipendier. I de fall covid-19 åtgärderna tvingar fram en avsevärd förlängning av utbildningstiden ska prefekt tillsammans med huvudhandledaren bedöma om den planerade finansieringen av utbildningen kan täcka den förlängda utbildningstiden. Om så inte är fallet ska kompletterande finansiering täckas av institutionen om man inte lyckas täcka den på andra sätt, t.ex. via dialoger med bidragsgivare och externa arbetsgivare.