SLU-nyhet

Så ställer vi om till online-undervisning - goda exempel

Publicerad: 27 mars 2020
Roger Pettersson

Roger Pettersson, avdelningschef vid SLU:s avdelning för lärande och digitalisering, berättar om hur de stöttar i omställningen till online-undervisning. Och delar med sig av goda exempel.

Stödresurser

avdelningen för lärande och digitalisering möter vi varje dag en fantastisk kreativitet och engagemang bland våra lärare som jobbar med undervisning nu när SLU snabbt måste ställa om till online-undervisning. Vi själva har omprioriterat vårt arbete för att kunna stödja lärarna så mycket vi kan i detta arbete och jobbar nu helt virtuellt med dagliga avdelningsmöten och fikaraster via Zoom. Detta för att både kunna jobba effektivt på distans samtidigt som den sociala samvaron behöver upprätthållas.

På den nyskapade webbsidan Undervisa online hittar lärarna samlad information om hur de kan tänka pedagogiskt kombinerat med vilka utbildningssystem och verktyg som kan stötta en bra pedagogik online.

Vi har också startat ett virtuellt drop-in rum kallat Pedagog online där pedagogiska utvecklare och system- och mediaexperter finns tillgängliga varje vardag för att svara på frågor om online-undervisning.

Dessutom har vi lagt ut ett diskussionsforum i SLU:s lärplattform Canvas som ger lärare och pedagoger möjlighet att diskutera och ge varandra tips på hur SLU kan ställa om undervisningen från traditionell salsundervisning till undervisning online.

Goda exempel

Här är några exempel på hur lärare (ibland med stöd av oss) löser omställningen på ett kreativt sätt:

  • Slutseminarium på Zoom i 1,5 timme. Diskussionsfrågor och material fanns tillgängligt på lärplattformen Canvas i förväg. De arbetade sedan i grupper och diskuterade frågorna. Gruppdiskussionen sammanfattades och lämnades in på Canvas.
  • En exkursion gjordes om med en lärare som spelade in sig själv i utomhusmiljö. Filmen laddades upp i Canvas. I ett Zoom-seminarium diskuterades det som de hade sett i filmen.
  • Studenter som vanligtvis går ut i fält tillsammans fick i uppdrag att identifiera skoglig miljö i sitt närområde eftersom de har åkt hem. De dokumenterar växter med foto och laddar upp i Canvas. Läraren går igenom. I ett kompletterande Zoom-seminarium visar de foton som kommit in och de analyserar tillsammans i helklass.
  • Andra praktiska moment görs just nu om genom att lärarna filmar och lägger ut material eller till och med direktsänder från labbet hur de gör kemiska analyser. Studenterna tittar och diskuterar för att slutligen ha uppsummering via Zoom. Alternativt lägger de in frågor direkt i videoinspelningarna och har sedan livesända frågestunder för sådant som studenterna vill ha förtydligat.
  • Vi hjälper just nu också lärare att lägga om obligatoriska laborationer för veterinärstudenterna till inspelade videolaborationer.

Fakta:

SLU har från centralt håll mobiliserat och tagit fram mycket riktad information till alla lärare som stöd under corona-tiden. Bland annat vad gäller kontaktvägar och en FAQ som uppdateras regelbundet om vad som gäller VFU, CSN, obligatoriska moment etc. Många administrativa avdelningar och SLU-biblioteket hjälps åt.

internt.slu.se/corona


Kontaktinformation

Avdelningen för lärande och digitalisering

Roger Pettersson, avdelningschef: roger.pettersson@slu.se
Cecilia Almlöv, enhetschef vid enheten för pedagogisk utveckling (EPU): cecilia.almlov@slu.se
Helen Alstergren, enhetschef vid enheten för utbildningssystem och -media: helen.alstergren@slu.se

För att komma i kontakt med våra pedagogiska utvecklare, kontakta epu@slu.se
För frågor om våra utbildningssystem, kontakta utb-system@slu.se
Har du frågor om mediaproduktion, kontakta utbildningsmedia@slu.se