SLU-nyhet

Pressinbjudan: Nationell vattenbrukskonferens i Åhus

Publicerad: 06 mars 2020
Odlad röding i håv

Mat från sjöar och hav, ”sjömat”, är den starkast växande livsmedelssektorn i världen. Den 10-11 mars samlas det svenska vattenbrukets aktörer i Åhus för att diskutera de möjligheter och utmaningar som branschen står inför. Hållbar foderförsörjning, regelförenklingar och statliga satsningar är några av programpunkterna.

"Nationell vattenbrukskonferens 2020" är en mötesplats för vattenbrukets aktörer från hela Sverige. Odlare, forskare, myndigheter och intresseföreningar samlas för att diskutera utmaningarna och möjligheterna för svenskt vattenbruk inför det nya decenniet. På programmet står bland annat dialog kring Jordbruksverkets uppdrag om regelförenklingar, det kommande Havs- och fiskeriprogrammet 2021 samt hållbar foderförsörjning inom vattenbruket.

Vattenbruk - en högaktuell sektor

Mat från sjöar och hav, "sjömat", är den starkast växande livsmedelssektorn i världen och en växande världsbefolkning gör att efterfrågan på sjömat bara kommer att öka. Idag importerar Sverige mer än 70 procent av den sjömat och mer än 90 procent av den odlade fisk vi äter. Regeringen vill att den svenska vattenbruksproduktionen ska växa, så att vi blir mer självförsörjande på sjömat.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson beskriver vattenbruket som en sektor som kan bidra med hållbar mat med lågt klimatavtryck och som har en stor potential i Sverige. Och som kan ge jobb på landsbygden (se pressmeddelande https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/regeringen-vill-se-okad-vattenbruksproduktion/).

Mer information

Mer om konferensen samt program, se: www.nkfv.se

Journalister som vill delta kan kontakta:

Anna Norman Haldén, koordinator
Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk/SLU Akvakultur, Sveriges lantbruksuniversitet
anna.norman-halden@slu.se, +46 702-62 83 50

Snuttan Sundell, ledamot
Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk/SWEMARC, Göteborgs universitet
Kristina.sundell@bioenv.gu.se, +46 31 7863671

Konferensen arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet, Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Gårdsfisk, Länsstyrelsen Skåne & Region Skåne.