SLU-nyhet

Nominera till Rektor Mårten Carlssons pris

Publicerad: 02 april 2020

SLU instiftade år 1995 Rektor Mårten Carlssons pris som en hyllning till professor Mårten Carlsson och hans arbete som rektor för SLU åren 1982-1994. Priset är avsett att ”premiera förtjänstfulla insatser som främjat dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU”.

Priset kan tilldelas personer som är verksamma inom och utom SLU. För att en anställd vid SLU ska kunna tilldelas priset krävs insatser utöver att de normala arbetsuppgifterna har lösts. Priset utgörs av en penningsumma.

Motiverat förslag till innehavare av Rektor Mårten Carlsson pris ska i slutet kuvert ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast torsdagen den 30 april 2020. Märk kuvertet "Rektor Mårten Carlsson pris". Nomineringen kan även sändas elektroniskt till registrator@slu.se.

Ytterligare information lämnas av akademisekreterare Sune Lindh, se kontaktuppgifter nedan.

Välkommen med din nominering.

Tidigare pristagare

 • 2018: Universitetsadjunkt Jan Larsson, Partnerskap Alnarp
 • 2016: f.d. statskonsulent Per Andersson, planeringsavdelningen SLU
 • 2014: f.d. naturvårdsrådet Torleif Ingelög, Artdatabanken
 • 2012: Statskonsulent Margareta Stigson, Ortskansliet i Skara
 • 2010: Docent Torgny Wiederholm, SLU miljödata 
 • 2008: Professor Hans Andersson, institutionen för ekonomi, SLU
 • 2006: Jägmästare Roger Asserståhl
 • 2004: Agr. dr Olle Pettersson, SLU Kontakt
 • 2002: Forskningsledare Bengt Ehnström, Artdatabanken
 • 2000: Driftledare Torsten Kellander, Torslunda försöksstation
 • 1998: Internetkoordinator Eva Fridman, S-fak, SLU 
 • 1996: Professor Olof Bolin, institutionen för ekonomi, SLU

Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-524 99 48